Om bildförbudet
Skrivet av Staffan Ljungman   
2007-01-15
 (Svar till Bent-Inge)

Du har läst 2 Mos 20:4: ”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.” Nu undrar du vad denna vers betyder i klarspråk.

För att besvara det behöver vi ta med även den följande versen: ”Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.” Förbudet gäller alltså avgudar – att man tillber eller tjänar det som avbildas. Man får inte göra änglar eller människor eller djur till avgudar. Man får inte heller försöka avbilda Gud, eftersom han inte har någon kroppslig gestalt.

Islam tar detta bokstavligt och förbjuder all avbildande konst i moskéerna. På 700-talet var det en rörelse som krävde bildförbud även i kristna kyrkor. Men i kyrkan segrade uppfattningen att man visst kunde avbilda både Kristus och helgonen, eftersom dessa hade mänskliga kroppar. När det gäller alla kristusbilder, t.ex. krucifix, har man ansett att eftersom Gud faktiskt blev människa med en kropp som gick att se med ögonen, så kan denna kropp också avbildas. Det gammaltestamentliga förbudet gällde ju innan Gud fick en kroppslig gestalt. Däremot gäller förbudet fortfarande att ”tillbe eller tjäna” dessa bilder.

Så när du ser ett krucifix eller en kristusikon så kan du tacka Gud för att han kom oss så nära att han blev synlig för våra ögon i Jesus Kristus.

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman