Översättning av 2 Tim 3:16
Skrivet av Staffan Ljungman   
2009-05-02
NYA TESTAMENTET

2 Tim 3:16, hur ska det översättas?                                                               /Svar till Mikael/ 

Med den grekiska grundtexten framför mig försöker jag översätta så ordagrant som möjligt: ”Hela Skriften är gud-andad och nyttig till undervisning, till överbevisning, till förbättring, till fostran i rättfärdighet.”

Bibel 2000 översätter: ”Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” Du undrar mest över den tredje ”nyttigheten”, den som jag översatt med ”förbättring”. Ordet kan också betyda bestraffning eller korrigering. Vilket som är den ”rätta” översättningen går inte att avgöra. Själva ordstammen är ”orthos” som betyder rätt (samma som i orthodoxi, rätt lära) – alltså rättelse, förbättring, korrigering (så att det blir rätt).

Du frågar också om det är samma ord som används av Symeon i Luk 2:34: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse förmånga i Israel.”  Det är det inte. Egentligen står det ”till fall eller uppståndelse”. Det handlar alltså om att (till skillnad från fall) bli upp-rättad, resa sig upp.All översättning är en tolkningsfråga, eftersom inga ord i grundtexten har sin exakta motsvarighet på svenska. Det gäller att komma så nära originalet som möjligt och ändå få ett lättflytande och begripligt svenskt språk.

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman


 

 
Senast uppdaterad ( 2009-05-05 )