De Himmelrika tar emot av Jesu fullhet (Matt 5:17-18)
Skrivet av Bengt Pleijel   
2006-01-01
Hur hittar vi den av Jesus uppfyllda lagen?
Luk4:21, 16:17, Rom 2:23, 3:31, 8:4, 10:4, Hebr 10:16

tar emot av Jesus fullhet (5:17-18)

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.

Bön:
Helige Ande; hjälp mig att se
hur också jag kan få ta emot av
Jesu fullhet i mitt liv.

... jag har kommit...
Det är ett nyckelord. Det öppnar förståelsen för hela Bergspredikan. Han som håller denna predikan presenterar sig själv. Han är den som har kommit. Det är en messias-titel. När Johannes Döparen frågar: Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan, frågar han om Jesus är Messias (Matt 11:3). När Jesus rider in i Jerusalem, hyllas han med Israels kungssång: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. (Matt 21:9). Jesus är "den som kommer". Han är Messias. Och när han kommer, rullar himmelrikets hela livsström emot oss.

Tro inte att jag har kommit for att upphäva lagen och profeterna.
Lagen och profeterna - det är det vi kallar Gamla Testamentet, de heliga skrifterna. De är bärare av Guds vilja och Guds tankar och Guds kärlek. Jesus har inte kommit för att avskaffa lagen och profeterna. Tänk vad fattiga vi då hade blivit! Ty alla profetior i skriften står därför att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss, kan bevara vårt hopp (Rom 15:4).
Det fanns de som trodde att Jesus ville upphäva lagen och profeterna. Jesu inställning till sabbaten kunde ge anledning till det. Han tillåter sina lärjungar att plocka ax på sabbaten, och själv botar han på sabbaten en man med förtvinad hand. Båda dessa händelser skapar upprörda reaktioner. Nu gör Jesus klart vad hans inställning är.

Jag har inte kommit för att upphäva utanför att uppfylla.
I Gamla Testamentet finns olika slags undervisning. Där finns LÄRO-
UNDERVISNING. Alla de stora bibliska trossanningarna är där. De når sin fullkomning i Jesus. Paulus säger att lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tronpå Jesus Kristus (Rom 3:21-22). Jesu lidande är förutsagt där, (se Luk 24:25-27 och 1 Kor 15:3-5 ).
Gamla Testamentet ser vi knopparna. I Nya Testamentet blommar de ut.

I Gamla Testamentet finns FRAMTIDSPROFETIOR. När Jesus kommer, ser vi hur den ena efter den andra når sin fullbordan i honom. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas (Matt 1:23, 2:5, 15, 17, 4:14, m.fl). Jesus vandrar genom hela Gamla Testamentet. Överallt ser vi hans skugga. Vi ser där skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus (Kol 2:17).

I Gamla Testamentet finns ETISKA FÖRESKRIFTER. Jesus uppfyller dem genom att lyda dem. Han är född att stå under lagen (Gal 4:4). Och där letar han rätt på oss som dignar under lagen. Därför låter Jesus döpa sig. Han gör det för uppfylla allt som hör till rättfärdigheten (Matt 3:15). Se Guds lag som ett stort kärl. Gud vill att vi skall fylla detta kärl med kärlek. Men vad händer när vi försöker med det? Vi strävar och sliter och försöker, men det blir bara lite grums på botten. "Med min fromma möda jag aldrig fylla kan Guds lag". Men det jag inte kan, det kan Jesus. "Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet".

Jesus tar inte bort lagen. Men han uppfyller den i stället. Och han gör något med oss, så att vi kan leva efter lagen. Han uppfyller det som Herren skall göra enligt Jeremia: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den (Jer 31:33). Och han uppfyller det som Herren skall göra enligt Hesekiel: Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem (36:27). Nu kan lagens krav uppfyllas i oss, som vandrar icke efter köttet, utan efter Anden (Rom 8:4, NT 17).

Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.
Jesus slår vakt om Skriften. Skriften innehåller Guds vilja och löften. Därför måste Skriftens yttre form som bärare av det heliga innehållet värnas. Inte en enda bokstav skall förgå. På grekiska står det jota. Inte ett jota skall bort. Inte ens den minsta prick. Den skall bestå tills världens sista storkrasch kommer. Men när en ny himmel och jord blir till skall inte den skrivna lagen mer behövas.
Där Jesus går fram blir det himmel på jorden. Den som lever nära Jesus rår se hans härlighet. Han är fylld av nåd och sanning. I Jesu närhet häpnar vi och säger: Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd (Joh 1:16).
De himmelrika lever av Jesu fullhet. Och de lever ut den.


Tänk på och begrunda:

Hur hittar vi den av Jesus
uppfyllda lagen?

Senast uppdaterad ( 2007-09-12 )