Hur ska en kristen förhålla sig till ex. yoga och meditation.
Skrivet av Tobias Bäckström   
2010-02-25

Svar till Paulina:

Du är osäker på om man kan använda sig av sådant som härstammr från andra religoner. Som du själv också vet så säger Paulus;: Pröva allt, behåll det som är gott. Det tror jag är en klok strategi. Vi behöver inte förkasta allt som kommer från andra religioner men vi måste också vara prövande och kritiska.

Vissa saker går ganska lätt och skilja från dess religiösa ursprung. Akupunktur är till exempel en etablerad  form för vården i Sverige. Spikmattorna som har blivit så populära hör också till denna kategori. Men man ska vara medveten om att det finns viss religiös mystik som kan följa med på köpet, som till exempel mandolamönstet på spikmattans baksida som man uppmanas att meditera inför.

När det gäller meditation inom kristet sammanahang så är det alltid en form av bön. Man talar ibland om "objektslös" meditation inom buddhism, men det kan det inte vara inom kristendom. Vi tror på en personlig Gud som vi vänder oss till både i bön och meditation. Jag utgår från att Berget i Rättvik också menar detta i deras meditationskurser.

Om du vill veta mer om kristen meditation så kan jag rekommendera boken Kristen djupmeditation av Wifrid Stinissen.

Vänlig hälsning

Tobias Bäckström

Senast uppdaterad ( 2010-03-05 )