De Himmelrika lär sig att prioritera rätt (Matt 6:33-34)
Skrivet av Bengt Pleijel   
2006-01-01
Vad är Guds rike och Guds rättfärdighet, som vi ska söka först av allt?
Ps 37:3-5, 25, 145:15-16, Apg 17:27, 2 Mos 16:4

lär sig att prioritera rätt (6:33-34)

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Bön: Ja, helige Ande, jag vill med din hjälp lära mig prioritera rätt...

Sök...
En människa är en sökare. Det finns alltid mer att upptäcka, mer att få, mer att begripa. Det är inte fel att längta efter saker och ting. Allt det andra är ju sådant som Gud längtar efter att vi skall tala med honom om. Låt honom få veta alla era önskningar, skriver Paulus i Fil 4:6 som ett recept mot bekymren. Det är inte fel att söka. Men det är viktigt var vi börjar i vårt sökande. Vad prioriterar vi?

Sök först hans ...
Först låter du hela ditt inre vara riktat mot Fadern. Du ber den helige Ande om hjälp att bli närvarande i hans närvaro. Du dröjer där i stillhet. Precis som du gör när du ber Fader vår eftertänksamt. Du ser Fader vår som är i himlen. Du dröjer i hans närvaro. Sedan ber du att få se hans namn, hans rike, hans vilja. När den himmelska verkligheten blivit klar för dig, lämnar du fram allt som hör till oss och vårt.

Sök först hans rike ...
Guds rike är att Jesus är vår kung och vår herre och att han regerar över oss. Att söka hans rike först är att söka hans vilja på alla områden. Han är kung i mitt liv, mitt hem, mitt äktenskap, min familj, min moral, mitt yrke, mina bankaffärer, min livsstil ... Sök allra först kärleksförhållandet till Jesus, din kung. Du är genom dopet medborgare i hans rike (Se Joh 3:3-8, läs också Kol 1:9-20 ). Du är kallad att leva i hans kraftfält. Dröj där i stillhet. Sjung dina kärlekssånger.

... och hans rättfärdighet ...
Jag söker först och främst att få det rätt ställt med Gud. Allt som gått snett lägger jag ned vid korset. För Jesu skull får jag det bra med Gud. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus (Rom 5:1).

Att söka Guds rättfärdighet är också att hjälpa både sig själv och andra att hitta en rätt färd genom livet. Gud vill att det skall gå rätt till i hans värld. Gud vill rättvisa och kärlek och fred. Därför kallar han oss att kämpa mot allt slags orättfärdighet, mot sociala orättvisor, mot förtryck och hat och krig och att hjälpa andra människor att hitta in i Jesu kraftkälla, där de kan bli upprättade, helade och få nytt livsmod.
Den djupa rättfärdighet som Bergspredikan talar om är omöjlig att få utan att evangeliet om Jesus förkunnas. När detta ord om honom och av honom är i rörelse, är han själv närvarande. Han ger det som ordet om honom säger. Han frambär ett glädjebud till de fattiga, han förkunnar befrielse för de fångna, syn för de blinda och ger de förtryckta frihet (se Lukas 4:18-19 ). När vi människor tar emot honom, gör han oss till salt i världen. Människor blir törstiga och längtar efter att hitta detta rika liv. Och fler och fler får upp ögonen för Guds hunger och törst efter att det skall gå rätt till i hans värld.

... så skall ni få allt det andra också.
Allt det jag behöver för att kunna leva och göra nytta. Allt det jag behöver för att kunna hjälpa andra att hitta in i ett rikt och meningsfullt liv. Därför kommer jag inför den Gud som är en glad givare. Och han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelser till Gud (2 Kor 9:7, 10-11).

Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Jesus upprepar sig här. Han vill riktigt ordentligt pränta in det ordet i oss. Gör er därför inga bekymmer. Och lägg märke till ordet därför. Därför att du söker först Guds rike och hans rättfärdighet och förstår att han är en god Gud och en barmhärtig och generös fader, behöver du inte bekymra dig. Detta är också en uppmaning att leva just nu. Du behöver inte leva i gårdagarna, för dem tar Jesus, din frälsare, hand om. Du behöver inte nu leva i morgondagen, ty om du idag, nu, just nu, får erfarenheter av Guds kärlek och hans närvaro, så kan du räkna med att han är densamme också i morgon.
Om morgondagen hittar på något dumt, så får du säga till morgondagen: De dumheterna får du kånka på självt Den dag som är idag har tillräckligt med plågor, och när du kommer med dessa plågor till din himmelske Fader får du erfarenheter av hans tröst och hjälp. De erfarenheterna är bra att ha, då du börjar en ny dag.
Du blir himmelrik, när du lär dig prioritera rätt.


Tänk på och begrunda:

Vad är Guds rike och Guds rättfärdighet,
som vi ska söka först av allt?

Senast uppdaterad ( 2007-09-12 )