Sångpostillan - Artonde söndagen efter Trefaldighet
Skrivet av Bengt Pleijel   
2011-02-27

Image

 

Artonde efter Trefaldighet 

 

Dagens bön:

Image 

Barmhärtige Gud,
som ger oss kraft att lyda din vilja,
vägled oss med din Ande,
så att din kärlek kan växa i våra hjärtan.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.  Amen

 

Dagens budskap:

 Image

Lyssna i tro

Mika 6:6-8, Apg 16:11-15, Joh 7:14-18, Psalt 19:8-15.
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan
.

 

Dagens sång:

Image

Alla dina ord är ande och liv.
Text: Johannes 6:63 + Psalt 33,
musik Anders Ekenberg, sv. Ps  657

 


Vill du höra Anne-Mette Pleijel Johnsson läsa? Klicka här...

Dagens predikan:

 Image

INLEDNING:

Söndagens tema är LYSSNA I TRO. Det är att lyssna med förtroende för vad Gud har att säga. Att lyssna i tro är att lyssna inåt – dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Det ordet reciterar en from jude varje morgon och kväll i Shema-bönen från 5 Moseboken 6:4-9. Och om en from jude gör så bör, skall även en from kristen (= du) kunna göra det. De ord som hamnar i hjärnan blir så lätt bara åsikter och kalla fakta och gör ingen glad. Det som hamnar i hjärtat går in i blodomloppet och värms upp av hjärtats värme och påverkar händer och fötter och fingrar och tår. Ja, det som hamnar i hjärtat stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matt 12:34). Det ligger mycket kraft i Bibelns ord. Paulus berättar i 2 Tim 3:16 att

hela Skriften är utandad av Gud, enligt Folkbibeln.
Den är genomandad av Gud enligt Giertz översättning.
Varje bok i skriften är inspirerad av Gud enligt Bibel 2000,
Den är ingiven av Gud enligt Bibel 1917. Detta påminns vi om i dagens sång: Alla dina ord är ande och liv. (nr 657). 

 

1.     ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV

och  de  driver oss att leva i kärlek,
säger dagens gammaltestamentliga text från Mika 6:6-8

Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja?  Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott?

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.
 

Här talar en som fått ett styng i hjärtat (Psalm 161:1). Samvetet har vaknat. Mörka tankar snurrar runt. Vägen till Gud är stängd. Pärleporten har smällt igen. Han bävar inför syndens konsekvenser. Hur ska jag kunna blidka Gud? Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud?

Lasse Johansson Lucidor grät år 1685 fram dessa tankar, se sv Psalm 620 vers 3:

Och jag ryser in i märgen när min uselhet jag ser.
Jag vill ropa upp till bergen: Överskyl mig, rasa ner,
låt mig dö nu, ty jag vet ingen råd och säkerhet.
Gud, min Fader, övergav mig. Ack, vad skall det nu bli av mig?
 

Mika frågar: Hur skall jag kunna betala min skuld? Han föreslår brännoffer och baggar i tusental, ändlösa flöden av olja? Hela mitt aktiekapital och min förmögenhet? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Vi ryser in i märgen, när vi läser ett sådant förslag. Offra min förstfödde?  Offra min och familjens framtid? Israels grannfolk offrade sina barn. När Abraham ville offra Isak, satte Gud på ett mycket drastiskt sätt stopp för sådana tankar i Israel (1 Mos 22).

Vad svarar Gud? Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Du har fått veta vad gott är. Herren har talat till dig om det. Han har kungjort för dig, o människa vad gott är (Fb). Har du glömt det så lyssna på nytt in det i tro. Ha förtroende för att det Herren ger dig i sitt ord kan du lita på. Hans ord är fyllda av ande och liv. Lägg märke till hur Herren genom sitt ord vänder dina blickar från ditt ängsliga JAG till att höra Herrens DU. Han har något på hjärtat som han vill säga DIG. Runt omkring dig finns många människor som fastnat i sig själva och sin stöddighet eller uselhet. Herren som har hjärta för de arma vill sätta i gång dig i en kärleksrörelse mot alla dessa DU.

Det enda Herren begär av dig är

1.   ATT DU GÖR DET RÄTTA, ty kärlekens Gud har satt kärlekens bud som vägmärken för ditt liv. Följ dem så att du gör det som är rätt och hittar rätt och inte går vilse i livet.

2.  ATT DU LEVER I KÄRLEK ty när du lever av Guds kärlek upptäcker du att Gud har hjärta för de arma (ordet barmhärtighet betyder just ”ha hjärta för de arma”). Du vill gärna likna Gud och och med hans kraft älska de svårälskade personer Gud sänder i din väg.  

3. ATT DU TROGET HÅLLER DIG TILL DIN GUD. Du vandrar i ödmjukhet tillsammans med honom och upptäcker hur rikt livet då blir. Resekosten på den vandringen är hans ord av ande och liv. Ty Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. 

Vi sjunger dagens sång:

Försångare:  ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Alla:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Försångare:  HERRENS ORD ÄR ATT LITA PÅ, HAN HANDLAR ALLTID TROFAST.
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Försångare:  RÄTT OCH RÄTTFÄRDIGHET ÄLSKAR HAN, HANS KÄRLEK FYLLER HELA JORDEN,
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.  

 

2.     ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.

Det hjälper oss Lydia från Thyatira att upptäcka i dagens epistel från
Apostlagärningarna 16:11-15

Vi, Paulus, Silas och Timotheos, lade ut från Troas och seglade rakt över till Samothrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: ”När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig.” Och hon gav sig inte.  

Här får vi vara med om att se hur evangeliet kommer till Europa första gången. Paulus har sett en syn om natten. En man från Makedonien stod där och bad honom: Kom över till Makedonien och hjälp oss (Apg 16:9).  Paulus förstår att detta är en Guds kallelse och han lägger då ut från Troas och seglar med sina två vänner Silas och Timotheos till Grekland. Man kom till staden Filippi, som var en romersk koloni, där många romerska soldater och officerare slagit sig ner efter avslutade militärtjänst.

Efter några dagar där, går Paulus på sabbaten med sina vänner ut genom stadsporten ned till en flod. De finner där ett böneställe och slår sig ned där. Någon synagoga fanns inte, troligen på grund av att det fanns för få män. Det krävdes minst tio män för att en synagoga skulle kunna bildas. Men där fanns några kvinnor som hade samlats till bön. Det var kvinnor som fruktade Gud. De var inte judinnor men de var påverkade av den judiska religionen. De hade samlats till bön och gudstjänst. Vi skulle kalla dem för sökare. Förmodligen reciterade de shema-bönen (se inledningen) och läser dagens texter från Toran och profeterna.

Paulus börjar tala med de kvinnor som samlats där. En av kvinnorna hette Lydia. Hon hade flyttat hit från Thyatira i Lydien, som låg i Mindre Asien, nuvarande Turkiet. Hon var välbeställd affärskvinna. Hon sålde purpurtyger, ett dyrbart tyg som användes av kungar och präster och rikt folk (se Lukas 16:19). Paulus talar med kvinnorna om det som hans hjärta var fyllt av. Han berättar om Gud och vad Gud gjort genom Jesus Kristus. När Lydia lyssnar till Paulus händer det något med henne. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade.

Lägg märke till detta: Paulus predikar. Men Herren öppnar hjärtat.

En predikan kan vara hur bra och rätt och fyndig som helst. Men ingenting händer, om inte Herren öppnar människors hjärta (jfr Lukas 24:45) och om inte den helige Ande ger liv och eld åt ordet. Vad säger detta om vår uppgift som bedjare under gudstjänsten? 

Herre, låt din Ande öppna våra hjärtan!
Herre, berör oss genom ditt ord!
Herre, låt ditt ord landa och slå rot i konfirmanderna och i …!

Herrens ord är ande och liv.  Genom Herrens ord blev världen till. När Herren talar då sker något. Det nya Livet skapas i våra hjärtan. 

Vi sjunger dagens sång:

Försångare:  ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Försångare:  PÅ HERRENS ORD BLEV HIMLEN TILL OCH RYMDENS HÄRAR PÅ HANS BUD
Alla:
                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Försångare:  HAN TALADE OCH ALLT BLEV TILL HAN BEFALLDE OCH DET SKEDDE.  
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.  

 

3.     ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV

Det hjälper oss Jesus själv att förstå då han får tala till oss.
Vi lyssnar till dagens evangelium från Johannes 7:14-18

När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade: ”Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?”

Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller som jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom
.

Halva högtiden var förbi. Den högtid det var fråga om var Lövhyddohögtiden, en av de tre stora högtiderna (Lövhyddo, Påsk, Pingst).  På dessa högtider skulle man vallfärda till Jerusalem. Det var en fest då man blickade bakåt i tiden, då Israels folk vandrade ut ur Egypten och genom öknen mot det förlovade landet. På denna högtid byggde man lövhyddor som man gjort under ökentiden. Man hade vattenösnings-ceremonier, som påminde om hur Mose slog på klippan och man åt mannabröd och man umgicks med Mose och profeterna. Det var en stor och glad högtid. Man dansade och sjöng. Johannes berättar lite längre fram i 7:37-39 om vad Jesus gjorde på sista dagen. Han talar då om framtiden, om strömmar av levande vatten och om Andens rika liv.

Men nu på mellandagarna använde Jesus tiden för att undervisa i templet. Hans undervisning väckte förvåning och många reaktioner. Hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Han hade ju inte tagit någon teol kand i Lund och inte doktorerat i Uppsala och inte gått någon rabbinskola i Jerusalem.

Det måste varit något märkligt med Jesu undervisning. Man lyssnade. Ingen somnade. För folkets ledare blev Jesus  lite för farlig. Man planerade att gripa honom (se 7:30,32,44). Poliser som sändes ut för att gripa Jesus blev själva gripna av honom. Aldrig har någon människa talat som den mannen talar, sa de (Joh 7:46).

Citat ur min bok De himmelrika, sid 120:

De som var runt omkring Jesus var alldeles överväldigade. De häpnade. Något sådant hade de aldrig hört förut.
Han talade inte som profeterna. De kunde säga: Så säger Herren …
Han talade inte som deras skriftlärde. Dessa kunde tala med Skriftens auktoritet och säga: Så säger Skriften. Så står det i Bibeln.
Han talade inte som rabbinerna. De kunde säga: Så säger fäderna och hänvisade då till Rabbi Hillel eller rabbi Shammai eller rabbi Luther …
Han talade inte som en modern flumpsykologisk predikant som kan säga: Å ena sidan och å andra sidan och så här menar jag, men man kan aldrig så noga veta och vad tycker du själv …
HAN UNDERVISADE MED MAKT


Jesus säger nu: Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom

Det som Jesus säger har han inte hittat på själv. Han har fått det från Fadern. Det han fått som gåva, det ger han som gåva TILL OSS! De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv (Joh 14:10).

Det som Jesus gör är bara sådant som han ser Fadern göra. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19).

Fadern öppnar sitt hjärta för oss. Han låter oss höra pulsslagen från det hjärtat: FÖR DIG! FÖR DIG! När vi gör som Jesus – vänder oss med alla sinnen uppåt mot Fadern – då blir Gud synlig för oss. Ingen har någonsin sett Gud, Den enfödde, som själv är Gud och står Faders hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1;18, Giertz).

Idag inbjuder Jesus oss att få erfarenhet av att detta är sant. Vi får det, om vi gör Faderns vilja: Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Att göra Faderns vilja är att komma till Jesus, lyssna till honom och tro hans ord. När du kommer till Jesus möter du honom, som varit närmast Faderns hjärta och som vet vad som finns i det hjärtat och som kommit för att tala om för oss hur mycket Gud älskar oss. Allra tydligast blir beviset på Faderns kärlek i korset (Rom 5:8). Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv (2 Kor 5:19).

En som upptäckte denna kärlek var Lasse Johansson Lucidor. Det var han som såg sin uselhet och suckade: Ack, vad skall det nu bli av mig? Vi citerade honom i början av denna predikan. Nu citerar vi det ord som han skrivit i samma psalm och som ofta citeras än i dag: Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer (Sv Ps 620:6). Så får denna man från 1600-talet sända en tröst till dig och mig.

Vi hittar den trösten när vi lyssnar in Jesu ord i oss. Jesu ord har i sig en lyftkraft, som drar oss upp i den himmelska världen. Jublet, lovsången, kärlekens friska liv från den himmelska tronen fyller våra hjärtan med hopp, glädje. När vi som Jesus söker hans ära som har sänt Jesus, kommer vi in i det friska, äkta livet som är befriat från all orättfärdighet.

ÄRA VAR FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGE ANDE
SÅSOM DET VAR AV BEGYNNELSEN,
NU ÄR OCH SKALL VARA FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET. AMEN.

Vi sjunger dagens sång:

Försångare:  ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Försångare:  VI SÄTTER VÅRT HOPP TILL HERREN, HAN ÄR VÅR HJÄLP OCH VÅR SKÖLD
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.
Försångare:  I HONOM HAR VÅRA HJÄRTAN SIN GLÄDJE, VI FÖRTRÖSTAR PÅ HANS HELIGA NAMN
Alla
:                ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV.  

 

Du ordbrukare!

Image 

Berätta texten!
Begrunda texten.
Bed

Lovad vare du, Herre, som med ditt ord
tröstar,
lär,
förmanar
och varnar oss.
Din helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan
att vi icke må vara glömska hörare
utan dagligen växa till i tro, hopp och kärlek
och varda saliga
genom tron på Jesus Kristus, vår Herre

 

Ur bibelskolans skattkammare 

Vandring 55 handlar om att Kyrkans folk lever av Ordet.
Där hittar du nio bibelstudiemetoder med mycket smitta i.
Tryck här så hamnar du där

Ibland hör du predikningar som går in genom en örat.
Men vad händer sen?
Tryck här så får du läsa artikeln om

IN GENOM ENA ÖRAT OCH ….

 

Senast uppdaterad ( 2021-10-02 )