Sångpostillan - Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet
Skrivet av Bengt Pleijel   
2011-03-07

Image

 

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet 

 

Dagens bön:

 Image

Låt oss be att Kristus gör oss villiga att ge och ta emot förlåtelse:
Tystnad.
Gud, vår Fader, du som i överflödande mått förlåter våra synder –
fyll våra hjärtan med din Ande, så att vi kan älska varandra som du älskar oss.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet

 

Dagens budskap:

 Image

Förlåtelse utan gräns

1 Mos 50:15-21, 2 Thess 3:1-5, Matteus 18:15-20, Psalt 78:35-39.
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan
.

 

Dagens sång:

 Image

är sista ordet i dagens evangelietext från Matt 18:20.
Där två eller tre är samlade, är samlade i mitt namn,
är jag mitt ibland dem

 


Vill du höra Anne-Mette Pleijel Johnsson läsa? Klicka här...

Dagens predikan:

Image 

INLEDNING

Temat för 23 söndagen efter Trefaldighet är FÖRLÅTELSE UTAN GRÄNS. Den gammaltestamentliga texten från 1 Mos 50:15-21, ger den gripande skildringen av hur Josefs bröder ber Josef om förlåtelse. Bröderna är djupt ångerfulla och Josef brister ut i gråt, när de ber om förlåtelse. Josefs starka ord kan  hjälpa oss att få ett nytt hopp när allt är hopplöst: Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Många människor blev ju räddade genom att Josef hamnade i Egypten.

I episteltexten från 2 Thess 3:1-5, berättar Paulus om Herrens trofasthet mot församlingen. Guds ord vinner spridning och Guds skydd är över församlingen. Och Paulus ber för dem och för oss: Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Det sista ordet i dagens evangelium från Matteus 18:15-20 påminner oss om Herrens löfte om att vara närvarande i vår församling: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.  Det ordet är också dagens sång. Vi övar oss att sjunga den nu:

Image 

 

Vi lyssnar till dagens heliga evangelium från Matteus 18:15-20.  

Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” 

1.    Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder.

En broder i Kristus har gjort dig så illa. Eller var det kanske en syster? Ordet broder syftar på en medlem i församlingen, en som går med dig till nattvarden och tillsammans med dig lovsjunger Herren i gudstjänsten.

Vad han/hon sagt eller gjort, vet vi inte. Men det var orätt. Och det gjorde så ont. Vad gör du  åt det? En del löser det genom att tala om för alla andra vad som hänt. ”Man ska ju inte tala illa om folk, men … ”

När Marta tyckte att Maria gjorde orätt mot henne genom att låta henne ta hand om allt jobbet, då de skulle bjuda Jesus på middag, gjorde hon en bra sak: Hon gick direkt till Jesus och klagade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? (Luk 10:40).

Detta är kanske det första vi ska göra i konfliktsituationer. Bli stilla hos Jesus, Lägg fram problemet i bön inför honom. Säg som kung Josafat: Själva vet vi inte vad vi skall göra utan till dig ser våra ögon (2 Krön 20:12).

Pröva inför Jesus dina egna motiv, dina attityder. Vad har jag sagt? Finns det någon sanning i den kritik, beskyllning jag fått? Kanske du upptäcker att det inte är synd om dig, utan synd i dig.

Jesus hjälper dig att ta bort bjälken i ditt eget öga innan du får ta hand om flisan i din broders öga (Matt 7:1-5).

Nu är du beredd att ta ett samtal mellan fyra ögon med din broder. Du kommer till honom, inte ovanifrån och slösar ditt förakt och dina anklagelser över honom. Du kommer nedifrån, så som den som själv behöver mycken barmhärtighet. Det är något stort som kan ske i det samtalet. Du vinner tillbaka din broder.  I detta samtal mellan två kommer Jesus själv in. Hans närvaro präglar samtalet.

Vi sjunger om det i dagens sång

Där två eller tre är samlade, är samlade i mitt namn

är jag mitt ibland dem 

 

2.    Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras

Nu kan det tragiska hända att han/hon inte vill lyssna.

Har man råkat i konflikt är det ofta så att båda är sårade.  Det som hänt känns så svårt och gör så ont. Man kan inte lyssna på varandra. Det kan bero på att Jesus inte fick vara med i samtalet. Man hade avsatt Jesus före samtalet. Eller aldrig kopplat på honom (=samlats i hans namn).

I konflikter gör vi ofta två fel: 1) Vi anklagar den andre 2) Vi försvarar oss själva.

När vi anklagar slår vi oss ihop med ÅKLAGAREN, den onde Satan, han som anklagar oss både dag och natt (Upp 12:10), Och i varje anklagelse vi kommer med, levererar vi ett snöre, ett rep, som bara låser och binder den andre mer och mer.

När vi försvarar oss avsätter vi honom som för vår talan inför Fader, Jesus Kristus som är rättfärdig (1 Joh 2:1). Vi avsätter honom som kan lösa, befria, läka såren ty han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens (1 Joh 2:2).

Vad gör vi om samtalet kraschar och vi går ifrån varandra ännu mer sårade och besvikna än  tidigare. Ge inte upp, säger Jesus. Ta med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Jesus ger här det recept som Mose gav i 5 Mos 19:15.

Paulus ger i Galaterbrevet 6:1 ett anvisning på hur de två eller tre  ska förhålla sig då en broder försyndat sig. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad.

Vad gör vi då en kristen broder försyndat sig?  Det vi inte skall göra är att göra ingenting. Att bara stå bredvid och titta på. Eller skaka på axlarna och säga: ”Jag har nog av mitt”. Inte heller skall vi vara likgiltiga och säga att det inte spelar någon roll hur vi lever. Vi ska inte fördöma honom och inte föra ut hans försyndelser på ”skvallerrepen”.

Det första vi som andliga människor ska göra är att koppla in Guds Ande på fallet. Vi får be för honom och be att vi själva får Andens ledning. Vi får be om nådegåvan att tala visdomens ord (1 Kor 12:8), så att vi hittar ord, som kan lösa problemet för honom. Vi ska inte inbilla oss att vi kan klara trassliga situationer på egen hand. Ett tecken på att andliga människor är andliga är att de söker hjälp hos Hjälparen, den helige Ande.

Målet är att brodern som försyndat sig skall bli upprättad. Vi hjälper honom inte genom att säga att det inte spelar någon roll hur man lever. ”Ryck upp dig, gosse! Sånt där händer ju med alla.” En försyndelse är ju inte någon bagatell. Den innebär en oerhört stor personlig risk för den som begått den.  Han är i själafara.

En andlig människa, som fått Andens klarsyn, inser detta. Och inser att han inte får gå  i egen kraft. Han gör det med ödmjukhet. Han går i saktmods ande (Bibel 1917). Med den ömhet och vishet och värme och fasthet som bara Guds Ande kan ge.

Vill vi upprätta honom, går vi inte med pekpinnen och slår ned på alla hans fel. Då knyter han sig bara. Guds Ande måste få hjälpa oss att hjälpa honom att mitt i sin förnedring känna sig så älskad att han kan säga som den förlorade sonen: Jag ger mig hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat .…(Luk 15:18).

Det är skillnad mellan att tillrättavisa en person och visa honom till rätta. En andlig människas uppgift är att visa honom till rätta, visa honom till DEN RÄTTE:  Jesus Kristus.

Och ge akt på dig själv: se till att du inte själv blir frestad, skriver Paulus (Gal 6:1).

Det betyder:

1.    Var medveten om att du själv är en svag människa, som kan utsättas för frestelser. Det finns mörka krafter som vill explodera i dig, Läs Markus 7:21-22. Denna insikt ger dig den rätta ödmjukheten. ”Det kunde vara jag”.

2.    Solidarisera dig inte så med syndarens försyndelser att du själv blir neddragen. Du behöver både ömhet och fasthet. Och du behöver vara medveten om att du behöver dras av Anden in  i Jesu närvaro. Vi sjunger in det löftet nu.

Där två eller tre är samlade, är samlade i mitt namn

är jag mitt ibland dem 

 

3.    Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen

Nästa steg är att ta upp detta ärende i församlingen. Det förutsätter att det är fråga om en gemenskap av levande, mogna kristna. Församlingen har fått fullmakt att genom sina vigda tjänare lösa och binda, att förlåta synder. De får säga med stort allvar och med stor kärlek till den som inte vill vända om, att han är bunden och fast i synden och inte har någon del i Kristus.

Vad gör man sedan?

Jesus säger att man skall då betrakta som hedning och tullindrivare. Man ser honom inte som en broder i Kristus. Hur såg Jesus själv på dem?  Han var vän till tullindrivare och syndare (Matt 11:19, Luk 7:34). Jesus ger inte upp. Han föraktar dem inte. Men han lurar dem inte att tro att allt står rätt till. Vi ber in Jesu löfte:

Där två eller tre är samlade, är samlade i mitt namn

är jag mitt ibland dem

 

4.    Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

”Något måste hända inte bara med MIG utan med OSS! Det stora problemet är kanske inte den felande brodern utan den felande församlingen! Det heter om dig att du lever men du är död, säger Jesus om församlingen i Sardes (Upp 3:1). Där finns kanske livaktighet men inte liv. Gäller det vår församling?

Jesus vill kanske lägga nöden för församlingen på våra hjärtan. Vi behöver lära oss att ännu mer  be för församlingen att den fylls av Andens liv och eld och blir mogen och kärleksfull så att den kan ta hand om både sökare och vilsna. När det händer något med oss i församlingen, så kan det hända att människor omkring oss upptäcker något som gör dem nyfikna. Jesus säger om detta: Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek (Joh 13:34-35).

Hedningar och tullindrivare och syndare, de som står utanför församlingen, kommer kanske då att upptäcka vad de missat – det friska livet från Jesus. De läser inte bibeln. Men de läser OSS!

Därför: Starta bönegrupper! Det finns många välsignelser i en enskild människas bön. Men här och på många andra ställen pekar Jesus på den gemensamma bönen där två eller tre eller fler ber. I vår text sägs att Jesus är med i den bönegruppen. Och det sägs att Fadern ser hur de samlas i Jesu namn och hur han då ger vad de ber om. Fadern tittar nämligen ner på jorden och ser efter om han kan se Jesus, där vi är. Var är Kristi kropp? Sitter där i kyrkan en massa enskilda individualister eller har de upptäckt välsignelsen av att vara Kristi kropp?

Ja, det finns mycket mer att upptäcka. Vi sjunger om det.

Där två eller tre är samlade, är samlade i mitt namn

är jag mitt ibland dem 

 

Du ordbrukare!

Image

Berätta!
Begrunda!
Be! 

Lovad vare du, Herre, som med ditt ord
tröstar,
lär,
förmanar
och varnar oss.
Din helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan
att vi icke må vara glömska hörare
utan dagligen växa till i tro, hopp och kärlek
och varda saliga
genom tron på Jesus Kristus, vår Herre

 

Ur bibelskolans skattkammare 

 När du har tid att ta dig tid, läs

Nyfikenhetsvandring 58

där Kyrkans folk får lära sig att ta emot förlåtelse för allt dumt de gjort
och ge förlåtelse till dem som varit dumma mot dem.
Tryck här så hamnar du där
.

 

 

Senast uppdaterad ( 2021-10-02 )