KUNGAR, DROTTNINGAR, STATSMÄN OCH FÄLTHERRAR

Jane Grey
Marie Antoinette
Napoleon den förste
Horatio Nelson
Abraham Lincoln
Vladimir Iljitsch Uljanow-Lenin
Josif Vissarionovitsch Dzjugaschvili Stalin
Gustaf VI Adolf
Mao-Tse-Tung
Dag Hammarskjöld
Marion v. Kloth
Georges Jacques Danton
Jacob Johan Anckarström
Joe Hill
Emiliano Zapata

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN)