REVOLUTIONÄRER, GERILLALEDARE, MOTSTÅNDSMÄN OCH MARTYRER

Norska motståndsmän
Petter Moen
Kaj Munk
Christian Ulrik Hansen
Dietrich Bonhoeffer
Libertas
Maximilian Kolbe
Georgij Vins
Nijolé Sadunaite
Janani Luwum

Till ämnet martyrer, jämför även:

d'Arc, Jeanne
Hamilton, Patrik
Hieronymus av Prag
Hus, Johannes
More, Thomas
Schuch, Wolfgang
Tyndale, William.

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN)