HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE

Johannes Hus
Hieronymus av Prag
Martin Luther
Wolfgang Schuch
Patrik Hamilton
William Tyndale
Latimer och Ridley
Olympia Morata
Johannes Arndt
John Eliot
August Herman Francke
Bartholomeus Ziegenbalg
Nicolaus Ludvig von Zinzendorf
John Wesley
George Whitefield
Erik Tolstadius
Henrik Schartau
Johan Olof Wallin
Oskar Ahnfelt
Carl Olof Rosenius
Dwight Lyman Moody
Elisabet Liljegren
Nathan Söderblom
Gustav Mosesson
Lewi Pethrus
Torsten Bohlin
Henry Kindbom

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN)