VANLIGA VARDAGSMÄNNISKOR

Arnold Prein
Paulus Höhle
Georg Springfeld
En tysk bonde
Gammal soldat
Lotta Hjort
En fabriksarbetare
Nikodemus
Amanda Larm
Johansson i Härstad
En av mannarna vid Armasjärvi
Johannes på Lille Höjen
En far
Köpman Bernström
Gunnar Lundström
En estnisk bonde
Arne Olsen
Evert Stenmark
Grovarbetare från Stockholms Söder
Dennis Hill
Harald Wollstad
Alfred Lagerström
 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN)