Wolfgang Schuch

präst i Nancy i Burgund, bränd 1525, blev vunnen för reformationen och predikade det oförfalskade evangeliet. När hertigen lät söka honom i avsikt att oskadliggöra honom, gick han under jorden, men då hertigen lät kungöra att han skulle låta bränna hela staden, om inte Schuch utlämnades, inställde han sig frivilligt.

Efter ett helt år i ett grymt och nedbrytande fängelse fick han veta att hans dom fallit; han skulle brännas levande. Hans replik var orden ur Davids 122 psalm: "Jag gladdes när man sade till mig: 'Vi skola gå upp till Herrens hus.' "

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)