John Wesley

född 1703, död 1791, engelsk präst, metodismens grundare, en arbetare för Guds rike, outtröttlig som ingen annan. Han levde sparsamt för att kunna hjälpa andra; på ett år gjorde han för egen räkning av med 28 pund eller mindre än 56 kronor.

Hans sista ord: "Nu är allting färdigt. Låt oss gå: skyarna drypa av välsignelse (Jes. 45:8)."

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)