Heter Jesus Immanuel?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

(Svar till Kalle)

Din kloka systerdotter undrar över namnet Immanuel, som står i profetian hos Jesaja 7:14. Ändå fick Guds Messias namnet Jesus. Tittar man i Matteus första kapitel så ser man att "Jesus" är det namn Josef av Herrens ängel får befallning att ge honom. Men i samband med namngivningen citerar Matteus jesajaprofetian om att han ska bära namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). Det är alltså ingen tvekan om att Matteus identifierar Jesus med Guds Immanuel. Man kan säga att Jesus är namnet och Immanuel "titeln". Genom Jesus är "Gud med oss". Han kallades inte så, men han har den funktionen (att försona oss med Gud). I hebreiskt språkbruk är ett namns innebörd viktigare än ordalydelsen.

Ibland när jag ber kallar jag Jesus Immanuel, för det namnet säger så mycket. Och jag är säker på att han känner sig tilltalad. Kärt Barn har många namn…


Med hälsning i Herren

Senast uppdaterad ( 2007-01-10 )