Vad säger Bibeln om "Bibelkoden"?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

(Svar till Caroline)

Du har läst Michael Drosnins bok Bibelkoden och undrar hur man ska se på de resultat han kommer fram till. Jag har själv inte läst boken men har ändå en aning om dess innehåll. Han utgår från de hebreiska bokstävernas talvärde (man använde bokstäver även som siffror) och får på så sätt fram "dolda budskap". Han kan även plocka ut t ex var sjunde bokstav i texten och bilda ord av dessa.

Jag tror inte alls på detta sätt att läsa Bibeln. Det är meningen att vi ska läsa som det står (även om vi inte begriper allting). Bibeln är ju en uppenbarelse från Gud. Då ska också meningen vara uppenbar och inte dold. Gud talar klarspråk och inte chiffer.


Med hälsning i Herren

 

Reflexioner över frågan & svaret:

En allmän uppfattning är väl att bibeln tolkas? Den har tolkats olika genom tiden, och den tolkas olika idag. ” Därför menar du ” att det inte verkar omöjligt att bibeln även skall kunna tolkas som ett datorprogram.
Sebastian

Jo, visst måste bibeln tolkas. Det är det vi präster håller på med i varenda predikan. Men som jag ser det blir det lite farligt om tolkningen innebär att Guds ord hela tiden ska anpassas till vår situation. Det skulle bli rena godtycket, och Guds ord skulle i så fall aldrig tillåtas betyda något annat än det som för tillfället passar oss. Det är bättre att tänka tvärtom: vår situation behöver anpassas efter Guds ord.

Tolkningen ska innebära att Guds ord blir närgångna och relevanta för oss idag. En sådan tolkning gör vi hela tiden när vi läser bibeln under bön. Men att tolkningen skulle vara beroende av numeriska analyser av bokstävernas talvärden eller kräva dataprogram för att kunna förstås rätt, det kan jag fortfarande inte acceptera.

Bibeln är så djup att vi aldrig blir färdig med den, och samtidigt i långa stycken så enkel att ett barn kan begripa den. Får jag citera dig en gång till? ”Varje gång man läser bibeln hittar man någonting nytt, något som man förbisett.” Just så är det, och därför blir man aldrig färdig.

God fortsättning!

Senast uppdaterad ( 2007-01-10 )