Finns det bekräftelse på Bibelns utsagor av utombibliska källor?
Skrivet av Sture Hallbjörner   
2006-01-01

Det är främst två slags källor som i detta sammanhang är aktuella: historiska och arkeologiska. För båda finns det intressant litteratur, som de flesta bibliotek tillhandahåller under huvudrubriken "antiken".

Det man finner här bekräftar bibliska händelsers yttre förlopp, medan innehållet i händelserna får Bibeln själv svara på.

Sture Hallbjörner