Vad säger Bibeln om sex före äktenskapet?
Skrivet av Sture Hallbjörner   
2006-01-01

När det gäller de många frågor som vi får om sex och samlevnad finns början till ett svar i det som sagts om sexualitet.

Den är en Gods goda gåva med mycket glädje och välsignelse för man och kvinna. Eftersom även sexualiteten är ställd under de villkor som gäller efter syndafallet, kan den missbrukas och leda till sådant som inte är efter Guds vilja. Därför förklarar Jesus för sina lärjungar hur Gud gjorde människan till man och kvinna för att av två skulle vara ett. Denna enhet får inte människan bryta sönder. Matt 19:1-11.

Denna enhet mellan man och kvinna har i olika kulturer i olika tidsepoker haft olika uttryck. Det går inte att säga att den ena kulturen är på detta område mer Biblisk än den andra. Men det är möjligt att förstå att äktenskapet är en sådan ordning för denna kärlek att den kan bli en form för en mans och en kvinnas livslånga kärlek till att utvecklas och fördjupas.

Då samlaget är något som konstituerar äktenskapet, är frågan om samlag utanför äktenskapet mycket allvarlig. För sällskapande ungdomar är detta ett problem före äktenskapet. De måste ha hjälp att kunna vänta. För äkta par som har samlag utanför äktenskapet, är det fråga om otukt som måste förlåtas och övervinnas. I båda fallen handlar det inte om att detta är synden med stort S och klarar man bara av att inte bryta mot 6:e budet i ett fullbordat samlag så har man ingen synd på detta svåra område med kroppslig kärlek mellan könen.

Sture Hallbjörner
Bibelhänvisningar:
Matt 5:27-28
Senast uppdaterad ( 2007-01-10 )