Gäller den eviga synden även hädelser mot Fadern och Sonen?
Skrivet av Kenth Carlsson   
2013-12-23

Fråga:

I Markus 3:29 säger Jesus att "den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd". Men om nu Gud är, som de flesta kristna samfund lär, en treenighet - i så fall måste ju även hädelse mot Gud Fader respektive Jesus Kristus räknas som evig synd, eftersom dessa (enligt vad jag har förstått) lika mycket ska vara sig själva, som varandra och Den Helige Anden? Eller finns det ändå något hos Gud respektive Jesus som gör att de inte är lika hundraprocentigt rena som Fadern och Sonen, vilket gör att den som hädar dessa faktiskt kan få förlåtelse?

 

Svar:

Att Gud är treenig betyder att de består av tre olika personer inom en och samma Gudom. Vi kan vända oss till var och en av dem i bön, vi kan be till Fadern, eller Sonen, eller den Helige Ande. På samma sätt kan vi även synda mot olika personer.

Frågan om synd mot den Helige ande är inte så enkel och en god regel är att inte försöka pressa ut läror eller dogmer ur enstaka lösryckta citat. Varje text bör ses i sitt sammanhang. I den här frågan tycker jag att parallellen i Matteus 12:31 ff ger mer förklaring. Kanske ska det förstås så här: I Jesus är Gud till viss del fördold men med den Helige Andes verk i den aktuella situationen är det så uppenbart att det är Guds goda verk. Att förneka detta blir då värre än att förneka Jesus när han gick omkring här på jorden. Den som upprepat kallar det ont som tydligt uppenbaras som gott, riskerar med sitt förnekande att helt ställa sig utanför Guds rike.

Senast uppdaterad ( 2013-12-29 )