En kristen människosyn?
Skrivet av Tobias Bäckström   
2014-03-18

Hur ser kristendomen på människor?

 

Svar:

En kristen människosyn tar sin utgångspunkt i skapelseberättelsen där det står att vi är skapade till Guds avbild. Som älskade av Gud har vi ett absolut och lika värde. Vi är också skapade med en fri vilja och har därmed ansvar för våra handlingar.

Från början var människan alltigenom god men efter syndafallet så har vi blivit splittrade: vi dras mellan ont och gott. Det pågår alltså en kamp inom varje människa. Att vinna den goda kampen klarar vi inte själva, vi behöver Guds hjälp till detta.

När vi misslyckas så får vi be om förlåtelse och tack vare det Jesus gjort för oss får vi ta emot Guds förlåtelse. När det gäller i vilken utsträckning som den fria vilja är bevarad efter fallet så finns det skillnader. Luther hade en mer pessimistisk människosyn på den punkten och menade att vi inte har någon möjlighet att välja det goda utan Guds ingjutna nåd.

Senast uppdaterad ( 2014-03-27 )