Del 1 - FRÅN SKAPELSEN TILL KRISTUS (Stott)

DEL I

 

FRÅN SK APELSEN

 

TILL K R ISTUS

 

EN ÖVERSIKT ÖVER GAMLA TESTAMENTET

(ISR AELS LI V)

 

SEPTEMBER TILL DECEMBER

 

Det finns ett inneboende problem i det faktum att det sekulära året

inleds den första januari, medan det kristna året inleds med advent

(slutet av november eller början av december).

Dessutom förskjuter jag i denna kalender advent ytterligare tre

månader bakåt i tiden, delvis i syfte att ge oss en längre förberedelsetid

inför julen och delvis för att kunna indela året i tre lika långa perioder

om fyra månader vardera. På så vis får vi fyra härliga månader på oss

att studera Gamla testamentet, från skapelsen till Kristus.

Vecka 1 är det bara naturligt att vi inriktar oss på Första Mosebokens

kapitel 1 och skapelsen. Men skulle läsaren föredra att inleda det nya

året med Kristi födelse går det också bra.

 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING