12/10 Tisdag - Farao utmanas (Stott)

När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut
därifrån, då skall egypterna inse att jag är Herren.

2 Moseboken 7:5


Mose och Aron tog mod till sig och trädde fram inför farao, och i namn av Jahve krävde de att kungen släppte de israelitiska slavarna. De hade dock blivit förvarnade om att farao skulle vägra att böja sig. Berättelsen antyder att hans motstånd ibland var framkallat av Gud (exv. ”Jag skall göra farao hård och omedgörlig” [2 Mos 7:3]), och ibland faraos egen (se exv. 2 Mos 8:15). Vi behöver inte ta ställning till det, för Gud förhärdar den som förhärdar sig själv.

Mose hade sin stav med sig, och varje gång han sträckte ut den drabbades det egyptiska folket av en ny dom. Vi läser om tio så kallade plågor efter varandra. Nilens vatten förvandlades till blod och grodor översvämmade landet. Därefter följde plågorna med myggor och flugor, åtföljda av en dödlig sjukdom bland boskapen samt bölder på människor och djur. En hagelstorm förstörde grödan och skalade all grönska av träden innan en jättelik gräshoppssvärm slukade allt som haglet lämnat kvar. Ett underligt mörker kom över landet och, som ett förskräckande klimax på det hela, dog allt förstfött bland människor och djur.

Begrunda ett ögonblick karaktären hos och syftet med dessa plågor. Alla var inte övernaturliga. Gräshoppssvärmen var till exempel ett naturfenomen. Det mirakulösa låg i tidpunkten, att de blåste in över landet med en östanvind i exakt samma ögonblick som Mose höjde staven.

Vad var plågornas syfte? Delvis att döma de motspänstiga egypterna och delvis att övertyga farao om att han måste släppa israeliterna. Men framförallt ville Gud säga att ”du skall inse att ingen på jorden är som jag” (2 Mos 9:14). Genom dessa kapitel hör man denna återkommande refräng – ”då skall ni inse att jag är Herren”. Vi kan inte ha en högre ambition än denna.


Läs vidare: 2 Mos 7:1-7

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING