17/10 Lördag - Ökenvandringen (Stott)

Vi bryter nu upp och går till det land om vilket
Herren har sagt: ”Jag skall ge det till er.”

4 Moseboken 10:29


Det måste ha varit ett väldigt spännande ögonblick när Israels folk kunde börja gå mot Löfteslandet. Äntligen, cirka sjuhundra år efter det att Gud först hade gett sitt löfte till Abraham, var det nu på väg att förverkligas. Men känslan av förväntan blev kortlivad. Moses idé att skicka iväg tolv spejare (en för varje stam) för att rekognoscera i landet blev en katastrof. För trots att de tolv spejarna återvände med färsk frukt som bevis för att Kanaan verkligen var ett land som ”flödade av mjölk och honung”, konstaterade tio av dem att dess invånare var omöjliga att besegra. Och majoritetens omdöme fick avgöra saken. Så hände det sig att ingen i den generationen fick komma in i Löfteslandet utom Kaleb och Josua.

Fyrtio år skulle förflyta mellan uttåget ur Egypten och inträdet i Kanaan – år då de vandrade omkring från oas till oas och fick uppleva många äventyr, vilka finns upptecknade i Fjärde Moseboken. Slutligen var de fyrtio åren i alla fall tillända, och hela den vuxengenerationen hade dött ut. Israel hade nu slagit läger på Moabs hedar, aningen nordost om den trakt där Jordanfloden mynnar ut i Döda havet.

Här talade Mose till folket en sista gång, och hans tal finns nedtecknat i Femte Moseboken. Han påminde dem om allt som hänt dem under de gångna åren i öknen, allt i syfte att förbereda dem inför erövringen av Löfteslandet. Framförallt betonade han kärleksförbundet som band Jahve och hans folk samman. Jahve hade fäst sin kärlek vid dem och utvalt dem, sa Mose, inte på grund av deras präktighet utan enbart därför att han älskade dem (5 Mos 7:7-8). Därför måste de nu besvara hans kärlek med hela sin varelse och visa sin kärlek genom att lyda honom (5 Mos 6:4-9; 5 Mos 10:12-13).

Det är förunderligt att vår Herre Jesus tillämpade dessa ord på sig själv när han sa: ”Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig” (Joh 14:21). Beviset på kärlek är lydnad.


Läs vidare: 5 Mos 6:1-12

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING