Kossornas räknebok - 4 - fyra
Skrivet av Elisabeth Ingvarsson © Atelje Penseldraget   

Bibelhänvisningar.

Dessa bibelställen hör ihop med verserna i mindre stil på översta sidan.
Upptäck Bibeln - en fantastisk bok.

Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier. Joh 21:24-25, 2 Petr 1:19

(Om du klickar på en vers öppnas Bibel 2000) 

 

Både Kossornas alphabete och Kossornas räknebok kan beställas på:
Atelje Penseldraget, Malmers väg 5, 446 33 ÄLVÄNGEN eller på www.gladakossan.se