Vecka 19: 10-16/1 Kristi fyrfaldiga evangelium (Stott)
Guds gåva är det att vi har, inte bara ett evangelium utan fyra (för att inte nämna de så kallade apokryfiska evangelierna som författades på 100-talet för att sprida diverse kätterska uppfattningar). Jesus Kristus är alltför stor och underbar för att kunna skildras av en enda författare eller ur ett enda perspektiv. Evangeliernas Kristus är en person med fyra ansikten, en diamant med fyra fasetter. Vi får inte smälta samman de fyra till en genom att släta ut det unika i vart och ett, och inte heller splittra den enda i fyra för att överbetona det unika i varje.

10/1 Söndag: Matteus, del 1 – Jesus Kristus-Messias
11/1 Måndag: Matteus, del 2 – Jesus internationalisten
12/1 Tisdag: Markus – Jesus den lidande tjänaren
13/1 Onsdag: Lukas, del 1 – Jesus den historiske gestalten
14/1 Torsdag: Lukas, del 2 – Jesus världens Frälsare
15/1 Fredag: Johannes, del 1 – Jesus människornas Ljus
16/1 Lördag: Johannes, del 2 – Jesus livgivaren

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING