Vecka 27: 21-27/2 Sista veckan (Stott)
I sex veckor har vi studerat några av Jesu viktigaste uttalanden och gärningar under hans offentliga tjänst. Nu kommer vi till hans sista vecka, som vanligtvis kallas Stilla veckan. Den inleds med Jesu triumfartade intåg i Jerusalem (Palmsöndagen) och avslutas med hans korsfästelse (Långfredag). Man märker genast att evangelisterna har ägnat oproportionerligt stort utrymme åt Jesu sista vecka – i Lukas fall en fjärdedel av hans evangelium, i Matteus och Markus cirka en tredjedel och i Johannes evangelium så mycket som hälften. Detta visar hur viktiga evangelieförfattarna anser att händelserna var kring Jesu död.

21/2 Söndag: Triumftåget in i Jerusalem
22/2 Måndag: Templet renas
23/2 Tisdag: Liknelsen om arrendatorerna
24/2 Onsdag: Saddukéernas misstag
25/2 Torsdag: Lilla apokalypsen
26/2 Fredag: Marias smörjelse
27/2 Lördag: Judas motiv

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING