Vad säger Bibeln om sexualiteten?
Skrivet av Sture Hallbjörner   
2006-01-01

Den hör till Guds goda skapelse men kan på grund av syndafallet också få tjäna syften som är helt mot Guds vilja. Sexualitetens rätta miljö är ett trofast äktenskap mellan man och kvinna.

Bibeln ser allvarligt på många olika former av sexuella försyndelser, då de sker på människans kropp vilken är

"ett tempel åt den helige Ande"

Dessa synder, som andra, behöver och kan Gud förlåta.

Sture Hallbjörner
Bibelhänvisning:
Matt 19:3-12, 1 Kor 6:18-20