Johannes Döparens dag - Årg 1
Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet till förintelse då jag kommer.
Denna sista mening och löfte i GT appliceras på Gamla förbundets sista profet: Johannes,  Sakarias son. Ännu idag behöver vi få se detta, ja kanske mer än någonsin!

Det behövs impulser från profetisk ande som upprättar det som har ödelagts. Där svek och misstro separerat kan försoningen Gud skapa ny ögonkontakt,  ny vänlighet och omsorg.

Mest påtagligt behöver många barn trygga och starka fäder där aids och flykt kapat banden. Många barn i världen växer upp utan pappor, ja ibland helt föräldralösa.

I väst är situationen många gånger mer eller mindre självförvållad. Ulf Christiansson i rockgruppen Jerusalem sjunger i sången: Pappa vem har gjort, om papporna och mammorna som inte kan va sams. Allvaret i detta lyfts fram i GT:s allra sista ord: landets ödeläggelse. Familjer är samhällets celler. Ett folks, en nations framtid hänger på sammanhållningen i familjerna.

Vår himmelske far, forma oss och genomlyst oss så att alla växer till i mognad och ansvarsvilja till att ta hand om både egna och andras barn, stödjande och förebildande. 

Peter Artman