Belöning i himlen?
Skrivet av Kenth Carlsson   
2016-01-11

Fråga:

På flera ställen i Bibeln står det om att man får en belöning i himlen, t.ex. Luk 14:14, Luk 6:35, 1 Kor 3:14, bergspredikan osv. Det verkar som att det handlar om en lön utöver att bli frälst. Vad handlar denna belöning om?

Svar: 

Det finns antydningar  om vad det kan handla om i Matt 19:28 och Luk 22:30: "Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar." Det beskriver både ära och ansvar när Guds rike kommer i sin fullhet.

Jesus talar om platser till höger och vänster om honom som av apostlarna verkar uppfattas som särskilt ärofyllda. Matt 20:23: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.”
I liknelsen om talenterna i Matt 25 ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’
 
1 Pet 5:4 står det: ”Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar”. Detta kan vara en parallell till 1 Kor 3:14 "Den vars byggnad består skall få lön.” Båda sammanhangen verkar handla om ledarens särskilda ansvar. Belöningen i himlen tycks alltså i första hand handla om ära, om det som man ansvarat för består.

 

 

Senast uppdaterad ( 2016-01-14 )