Introduktion till Herrens Högtider
Skrivet av Lars Enarson   
2016-03-08
Mose skrev om mig sade Jesus. Lagen (hebr. torah) betyder instruktion eller undervisning. Det handlar om instruktioner och undervisning om Messias, vår Frälsare. Vi läser om de första lärjungarnas entusiastiska vittnesbörd: "Den som Mose har skrivit om i lagen ...honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret." (Joh 1:45)

Lagen, Torahn, består av undervisning om
- Guds folks historia 
- Tabernaklet 
- Offren 
- Prästtjänsten 
- Buden
- Högtiderna 

Allt detta undervisar oss om vem Messias är och pekar på honom. HERRENS högtider utgör en detaljerad profetia om Guds fastställda frälsningsplan med världen genom Messias – från hans död på korsets trä under påsken till kröningsceremonin på Lövhyddofesten då han börjar regera som konung över hela jorden utifrån Jerusalem.

Tre hebreiska ord används om högtiderna: 
- moed, som betyder "bestämd tid, avtalat möte eller kalender". Se Apg 17:31 och Gal 4:4. Högtiderna är den Eviges fastställda tider och stunder som aldrig får ändras. 
- miqra, som betyder "sammankomst" men också "repetition". 
- chag, som betyder "fest, firande, röra sig i cirkel, dansa".

Sammanfattningsvis är alltså HERRENS högtider
heliga sammankomster 
på bestämda tider enligt HERRENS kalender 
då vi kommer ihåg och 
då vi firar hans frälsning genom Messias, både vad han har gjort och kommer att göra. 
De är repititioner inför den stora festen i Guds rike.

HERRENS högtider är inte enbart judiska högtider, utan vår Fars högtider, dvs de är till för alla som tror på honom och tillhör honom. ”Om ni nu tillhör honom [Messias] är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” (Gal 3:29)

HERRENs högtider är sammanlagt nio och består av Sabbaten som inträffar varje vecka plus åtta årligt återkommande högtider. De årliga högtiderna är indelade i två grupper:
- vårhögtiderna och
- hösthögtiderna

Vårhögtiderna uppfylldes när Jesus kom första gången. De är:

- Pesach – Påskhögtiden. Infaller den 14 dagen under den första månaden på den bibliska kalendern, som heter Nisan, motsvarande mars eller april. Det var på eftermiddagen den 14 Nisan, exakt när påskalammen slaktades, som Jesus dog som Guds Lamm för hela världens synd.

- Chag haMatzot – Det osyrade brödets högtid. Denna högtid firas omedelbart efter under sju dagar den 15 – 21 Nisan. Den handlar om att Jesus tog våra synder på sig för att vi skulle bli osyrade och rena. "...ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat." (1 Kor 5:7)

- Bikkurim – Förstlingskärvens högtid. Denna högtid firas "dagen efter sabbaten" under det osyrade brödets högtid. Det var exakt då som Jesus uppstod som den förstfödde från de döda. "Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade." (1 Kor 15:20)

- Shavuot – Veckohögtiden eller Pingsthögtiden. Denna högtid firas exakt 50 dagar efter Förstlingskärvens högtid. Det var exakt då som Anden utgjöts för första gången. "När pingstdagen (vilket betyder den femtionde dagen) hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt." (Apg 2:1-2)

Hösthögtiderna infaller alla i den sjunde månaden på den bibliska kalendern som heter Tishri och motsvarar september/oktober på den romerska kalendern. Precis lika exakt som vårhögtiderna uppfylldes in i minsta deltalj när Jesus kom första gången så kommer hösthögtiderna också att uppfyllas i samband med hans återkomst. Dessa högtider är:

- Yom Teruah – Basunfesten. Den 1 Tishri. Uppryckandet och Lammets bröllop. "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren." (1 Tess 4:16-17)

- Yom Kippur – Försoningsdagen. Den 10 Tishri. Vredesskålarna har uttömts under den 1 – 10 Tishri. (Dessa tio dagar kallas för dagarna av bävan.) På försoningsdagen är domen över jorden avslutad.

- Succot – Lövhyddofesten. Den 15 – 21 Tishri. Lövhyddan är upprättad och Messias tusenårsrike utifrån Jerusalem börjar.

- Sh´mini Atzeret – Den åttonde dagens avslutande samling. Den 22 Tishri. Denna högtid är kopplad till Lövhyddofesten men är en separat högtid. Den åttonde dagen handlar om evigheten. "Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla." (1 Kor 15:28)

Senast uppdaterad ( 2016-03-08 )