4a. Har människan nedärvd godhet (arvsgodhet)?
Skrivet av Följdfrågor   
2016-04-11

Greger Andersson:

Om godhet är ett sätt agera, så har alla en potential att vara goda. Frågan är dock vad ni menar med godhet. Sociologiskt innebär det väl endast att människor kan anpassa sig till andra, kan känna empati, ta hänsyn, etc. Teologiskt – vilket jag tror ni syftar på utifrån (4b) – är frågan om människan har förmågan/benägenheten att göra det yttersta goda, dvs. älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv och agera utifrån det. Detta lär Bibeln (NT) att människan inte klarar på egen hand.

Senast uppdaterad ( 2016-04-18 )