Den lilla början och den mäktiga framtiden - Kyndelsmässodagen Årg 3

 – Matt 13:31-33  

Den lilla början och den mäktiga framtiden.

På de större högtidsdagarna finns det ofta en alternativ predikotext i de olika årgångarna, därför att man läser samma evangelietext år efter år. Det är så liknelsen om senapskornet och surdegen har kommit med på Kyndelsmässodagen. Och när man tänker efter är den ju lätt att knyta till dagens ämne: "Uppenbarelsens ljus." Den handlar helt enkelt om hur detta ljus sprids och lyser upp i världen

Då. Tro börjar ofta i det lilla. Med en person. Abraham, Mose, Jesus, Paulus. Och så har det fortsatt. Senapskorn och surdegar. Litet, obetydligt som "det minsta av alla frön." Sällan blir det massomvändelser. Och om vi får vara med om en väckelse, så är den följden av att enskilda människor kommit till tro. För det är ju som det står i sv. psalmen 102 v. 2: "En och en vi måste stiga till det kors som allt försonar, att oss helt åt honom viga, som i himlars rike tronar."

Trons början sker i det lilla också i den meningen, att omvändelser sällan är nyhetsstoff i våra medier. Och om någon kändis gör helt om, betraktas det mest med en axelryckning: "Jaha, en till som har fallit av till det där annorlunda."

Sedan. Fröet måste ner i åkern, "annars förblir det ett ensamt korn." Sol, näring, regn och omvårdnad.- Ingen kan leva som troende på egen hand. Man måste få dela "jorden" i en församlingsgemenskap med undervisning, nattvard, böneliv och möjlighet till samtal och umgänge. Då händer det saker. – Eftersom man inte hade någon jäst på bibelns tid, stoppades en liten rest av den förra degen ner i en ny deg. Och den degen var inte liten, tre mått mjöl är ungefär 12 liter.- I tron ligger en förunderlig spridningseffekt. Det börjar i det lilla med de få, kanske bara en, men som Petrus och Johannes sa, när de var pressade av Stora rådet: "Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört."

Framtiden. Den har på många håll blivit mäktig här på jorden för att inte tala om fullkomningen i himmelen. Mäktig för den enskilde. Ett nytt liv. Som för musikern Sebbe Staxx, hataren, som blev omvänd och nu med sin familj lever helt för Jesu kärlek i en god församlingsgemenskap. T o m namnet har han ändrat till Sebastian Stakset. - Där någonstans ligger också spridningseffekten, när vittnesbördet kommer i svang och nya människor kallas genom evangelium till tro. Det börjar i det lilla men vill gärna genom goda omständigheter bli stort och mäktigt. - Inte för inte är kristendomen världens största religion!

Svante Enander