Hur förhåller sig Bibeln till dödsstraff?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

Dödsstraff är inte bara accepterat utan direkt påbjudet i Gamla testamentet. Har man tagit ett liv, måste man sona det med sitt eget liv. "Öga för öga, tand för tand".
Men Jesus tar upp just denna föreskrift och kommenterar: "Men JAG säger er: värj er inte mot det onda. Nej om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra mot honom" (Matt.5:39). Det främsta exemplet är han själv, som lät sig bli slagen och dödad utan att ge igen.

Dödsstraff är just ett sätt att ge igen. Men Jesus har alltså visat oss en annan väg. Med makt kan man skrämma men aldrig vinna människor. Det enda som kan vinna människor är kärlek.
Som kristna kan vi också säga att man bör ge en människa tid att vända om. Dödsstraff är tvärtom att beröva människor tiden.

Med hälsning i Herren
 

Reflexioner över frågan & svaret:

Jesu ord i Matt 5:39 avser inte överheten/staten. Om så vore fallet skulle Jesus vara motståndare till ALLA straff från överheten/staten och inte bara dödsstraff. Men ingen kristen vill hävda något sådant. Historiskt sett har kristendomen i princip alltid accepterat dödsstraff eftersom man bl.a. hållit fast vid Paulus undervisning i Rom 13 om överhetens rätt och skyldighet att straffa. Rom 12 handlar om individers skyldighet att vända andra kinden till, men Rom 13 handlar om statens rätt att straffa. Dessa två sanningar får inte spelas ut mot varandra. Det är först en bit in på 1900-talet som delar av kristenheten börjat lämna det kristna klassiska försvaret av dödsstraffet som grundas på Bibeln.
David