Visa mig, Herre, din väg

Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.

Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
av allt mitt hjärta
och alltid ära ditt namn,
ty din godhet mot mig är stor.

Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig, var barmhärtig.
Ge mig kraft,
rädda mig.

Du, Herre, hjälper och tröstar mig.

Ur Psaltaren 86