Johannes andra brev

Johannes andra brev

Inledning    

Johannes andra brev        

   Brevhuvud (1–3)
   Det stora budet (v 4–6)
   Varning för villolärarna (v 7–11)
   Sluthälsning (v 12–13)

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet