Judas brev

Judas brev

Inledning    

Judas brev        

   Brevhuvud (v 1–2)
   Orsaken till brevet (v 3–4)
   Tre varnande exempel (v 5–7)
   Övermodet bakom irrläran (v 8–10)
   Ve över irrlärarna! (v 11–16)
   Bliv vid det som apostlarna sagt! (v 17–21)
   Omtanken om dem som farit vilse (v 22–23)
   Doxologi (v 24–25)

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet