DEN HELIGE ANDE – HON, HAN, DET? - Sönd före pingst Årg 3

DEN HELIGE ANDE – HON, HAN, DET?

 

  Den helige Ande – är det en ”hon”, en ”han” eller ett ”det”? Är den helige Ande femininum, maskulinum eller neutrum?

 

  Idag, i Bibel 2000 och i olika samfund, inte minst svenska kyrkan, säger många att den helige Ande är en HON, femininum. Ja,  det är sant, att hebreiskans ord ”ruah” är femininum. Ordet, som betyder både ”ande” och ”vind”,  återfinns t.ex. i  skapelseberättelsen: ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet”. (1 Mos 1:2, Bibel 2000)   Folkbibeln väljer i stället: ”Och Guds Ande svävade över vattnet”. På ett flertal ställen i Gamla Testamentet så återfinner vi ordet ”ruah”, som alltså är femininum och kan betyda både ”Ande” och vind” (Se tex. 1 Mos 41:38, 2 Mos 31:3, 2 Mos 35:31, 4 Mos 24:2, 1 Sam 10:10, 1 Sam 11:6, 1 Sam 19:20, 1 Sam 19:23, 2 Krön 15:1, 2 Krön 24:20, Job 33:4, Hes 11:24)

 

  Går man däremot till Nya Testamentet så är ”pneuma”, som betyder ”Ande”, ett ”DET”, alltså neutrum. När den helige Ande (pneuma) skulle  utgjutas skulle lärjungarna  få kraft att  bli Jesu vittnen (Apg 1:8), på pingstdagen föll den helige Ande (pneuma) över den kristna troendegruppen (Apg 2:4), när man samlades till bön om kraft och frimodighet i förföljelsen, så ”uppfylldes alla av den helige Ande” (pneuma, Apg 4:31). Stefanos och de andra första diakonerna var fyllda av Ande (pneuma, Apg 6:3), när Petrus talade i officeren Kornelius´ hus så föll den helige Ande (pneuma, Apg 10:44)), församlingen i Antiokia fick tilltal från den helige Ande (pneuma, Apg 13:2) o.s.v.  

 

    Fast när Jesus talar om den helige Ande så är det ”ekeinos” han använder. Det betyder ”HAN” (denne), alltså maskulinum – vilket vi bl.a. tydligt ser i denna söndags text. Jesus sa, att när ”HAN, sanningens ande” kommer skulle HAN vägleda lärjungarna in i hela sanningen. ”HAN ska inte tala av sig själv utan förkunna det HAN hör och låta er veta vad som kommer att ske. HAN skall förhärliga mig, ty av mig skall HAN ta emot det HAN låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig HAN tar emot det HAN skall låta er veta”.   Det här förstås ingen frälsningsfråga – men likväl en sanningsfråga- Den helige Ande är i Jesu mun maskulinum. Jag ska ha en kulspruta i ryggen för att säga något annat än vad Jesus kallade honom.

 

  Han är min daglige hjälpare (Joh 14:26, Joh 16:7), han är min daglige samtalspartner (Apg 13:2), han är min dagliga hjälp i min svaghet (Rom 8:26), han är min daglige vägledare (Joh 16:13 ), han vittnar att jag är ett Guds barn ( Rom 8:16), han påminner mig (Joh 14:26), han kan varna mig (Apg 21:11), han är min dagliga kraftkälla (Apg 1:8). Han är mitt allt – utan honom är jag ingenting. 

 

 

Carl-Erik Sahlberg