Sabbaten - en ö i tiden - 12:e sönd e tref Årg 3

Sabbaten blev till för människan; inte människan för sabbaten.

Detta befriande Jesusord möter oss i söndagens evangelium sista helgen i augusti.

Det handlar om Friheten i Kristus

 

Gravitationen är ett stöd till oss. Den finns där som ett stöd, och något vi har att förhålla oss till.

Så är det med alla Guds lagar, både naturlagar, moraliska lagar och Guds nåds lag.

Syndens och dödens lag gäller inte längre för livet i Kristus, skriver Paulus.

Jakob kallade det i söndags för Frihetens lag.

 

Människor vill lätt muta in sig själva och andra i tvångströjor.

Då blir det aldrig till Guds ära och härlighet.

Livet i Gud har ett flöde som vi bjuds in i, där vi gärna vill vara följsamma.

Fåglar, djur och natur kan det där. Vi också i våra bästa stunder.

Att samverka med Gud är att göra det på hans villkor.

Det gör vi gärna när vi vet att han i sin kärlek gått in under våra villkor.

 

Det finns en Guds omsorg i sabbaten.

Den är given åt hans folk Israel, och börjar fredag kväll med fredagsmys.

6+1 har visat sig som en tidlös rytm. Arbete och vila.

Kör inte slut på dig, men spänn bågen utifrån din höga kallelse som människa.

Du är förvaltare. Du har talenter i dina händer att förädla.

Till Guds rikes ära.

 

Peter