Det stora perspektivet - 16:e sönd efter Trefaldighet 2021 - Årg 1
Skrivet av Staffan Fredin   


Det stora perspektivet.

 

Tyvärr faller man som kristen lätt in i det världsliga perspektivet, som är det lilla perspektivet, dvs detta livet och inget mer. För Gud, och därmed också för Bibeln, är det alltid det stora perspektivet som gäller, evighetsperspektivet. När det gäller händelserna i Betania då Lasarus var död och uppväcktes av Jesus har jag ibland mötts av synpunkten att Jesus borde ha kommit tidigare så att Lasarus inte hade behövt dö.

Med det lilla perspektivet blir det viktigt med ”instant healing”, snabbingripande av Gud, så att det personliga goda livet kan fortsätta så länge som möjligt. I det stora perspektivet kommer andra saker i fokus, fr.a. människors frälsning. Eftersom Gud i sin stora kärlek till människorna vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, kan det ibland bli så, även om det är svårsmält för oss, att en persons lidande och död får bli den ögonöppnare som får människor att upptäcka Guds närhet, kärlek och kraft.

I det lilla perspektivet blir det viktigaste att Lasarus inte skulle ha behövt dö. När det ändå skedde ifrågasattes Guds kärlek till Lasarus. När Gud inte ställer upp på människornas lilla perspektiv ifrågasätts han. Denna brist på tilltro och förtroende för Gud gör Jesus upprörd. T.o.m. de nära vännerna Marta och Maria som kände Jesus väl gråter och sörjer. Det verkar inte som om de heller har något hopp om hans hjälp.

Detta visar hur viktigt det var att Jesus genom uppväckandet av Lasarus därmed fick tillfälle att visa det stora perspektivet. Jesus säger: ”…jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig.” Så fick Lasarus’ sjukdom och död tjäna till Guds ära, så att Guds son blev förhärligad genom den (Joh 11:4), alltså att människor fick upp ögonen för det stora perspektivet om vem Jesus var och kunde sätta tro till honom. Hur viktigt detta var förstår vi av reaktionen hos översteprästerna och Stora Rådet: ”Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom” och ”från den dagen överlade de om att döda honom” (Joh 11:48, 53).

Evangelisten Johannes kallar Jesu underverk för ”tecken”. De är tecken på vem han verkligen är. Jesus öppnar det stora perspektivet för oss. Vi är evighetsvarelser, kallade av Gud att tillsammans med Jesus leva i hans osynliga rike här på jorden i den helige Andes kraft och sedan i hans synliga rike efter hans återkomst i härlighet. Under vandringen här kan vi ibland kallas av Gud till att få ”dela Kristi lidanden” på olika sätt, inte för att Gud vill att vi ska lida, inte för att Gud är kraftlös och inte kan gripa in, utan för att Guds son kan bli förhärligad så att fler människor kan bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.