Bekräftelse av dopet, Hur?
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

(Svar till Hans)

Hej Hans!
Det gör mig glad att höra att Du nu har levande förbindelse med Jesus Kristus.

Du har levat många år utan att fråga efter Gud. Men – låt mig säga detta allra först - under denna tid då Du levt utan att medvetet erfara Gud, har Gud inte varit långt ifrån Dig. Det dop som Du har fått som barn, har från Guds sida funnits där hela tiden. Låt mig använda en enkel bild. När man uppför ett hus drar man också fram vatten till huset. Vattnet finns i kranen hela tiden. Men om den som bor i huset inte öppnar kranen, har han ingen nytta av vattnet. På samma sätt är det för en människa som är döpt: Gud är nära henne. Han är det också hos en människa som inte frågar efter Gud och stänger sig för nåden. Men den dag då människan öppnar sitt hjärta för Ordet, ber och tror på Jesus, då ”öppnar hon kranen” och får erfara Guds nåd - den nåd som Gud ger i dopet. ”Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra” (Rom.11:29).

Det som Du nu önskar är att bekräfta Ditt dop. Du undrar hur detta går till.

I somliga församlingar förekommer detta i samband med en gudstjänst som man håller under påsknatten. Det finns inte någon enhetlig ordning för detta, men så här kan det gå till:

  • De som vill vara med samlas omkring dopfunten och får ett andaktsljus.
  • Därpå följer syndabekännelse och avlösning.
  • Deltagarna får tända sina ljus på det stora dopljuset.
  • Prästen ber en bön i vilken deltagarna först tackar för det som Gud givit i Kristus, och skänkt i dopet, och sedan också ber Gud om nåd till att leva i Kristus, leva i dopet, i död och uppståndelse.
  • Därefter kommer gemensam trosbekännelse. I anslutning härtill ställer prästen två frågor, som kan lyda så här:
    -Vill ni, med Guds nåd, leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och till er nästa?
    -Vill ni, med Guds hjälp, under vaksamhet och bön bruka Guds Ord och den heliga nattvarden?
  • Därpå följer en slutönskan: Gud, vår Fader må i sin härlighets rikedom låta er genom sin Ande växa till i kraft till er invärtes människa, och Kristus må genom tron bo i era hjärtan. – Gudstjänsten fortsätter sedan med förböner och nattvard.

Om Du vill vara med om en sådan bekräftelse av Ditt dop föreslår jag att Du tar kontakt med den präst som Du har förtroende för och framför Din önskan härom.

Så till Dina andra frågor: Svenska kyrkan praktiserar barndop därför att alla behöver frälsningen i Jesus – också barnen. Och Jesus säger att himmelriket är till för barnen (Matt.19:14). Medan barnen är i moderlivet kan vi be för dem, men döpa dem – i vatten – kan vi göra först när de blivit födda. Sedan behöver de lära känna Gud och Den Han sänt, Jesus Kristus och få hjälp att tro och leva i sitt dop.

När det gäller tillhörigheten till kyrkan, har reglerna ändrats sedan 1995. För dem som nu är vuxna gäller att de tillhör kyrkan, även om de inte blivit döpta. Men för de barn som nu föds gäller att de inträder i kyrkan genom dopet.


Med hälsningar i Herren Jesus

 

Reflexioner över frågan & svaret:

Tack så mycket för ditt svar på mina frågor.

För att försöka förstå Svenska Kyrkans uppfattning av vad dopet innebär skulle jag vilja fortsätta ett samtal med dig. Mitt syfte är öppet förstående, kunskapssökande - inte polemiskt.
Du skriver i ditt svar på min förra fråga om barndop att ”Svenska kyrkan praktiserar barndop därför att alla behöver frälsningen i Jesus – också barnen”

Jag undrar då:
Vad innebär frälsningen för de barn som döps?
Vad tror Svenska Kyrkan händer med de barn som inte döps?

Guds Frid! Hans

Käre vän!
Tack för Din tidigare hälsning till mig!

Du har ännu ett par frågor. Och jag skall försöka svara på dem.

Alla människor behöver bli frälsta. Också barnen behöver bli frälsta.

Så är det därför att sedan synden – genom Adam – kom in i mänskligheten, är vi alla bundna i synden och utlämnade åt döden.

Men – Gud vare tack – Jesus har kommit. Han har gått in i vårt släkte. Han har levt så som vi borde ha levt. Han har med sin död sonat vår skuld. Han har uppstått från döden och skaffat oss nytt liv.

I detta blir vi införlivade genom det heliga dopet (Rom. 6).

Detta gäller också barnen, när de döps. De blir upptagna till Guds barn och får den helige Ande.

Kanske undrar vi – utifrån vårt eget förnuft – hur det kan ske med barn inte kan förstå något. Men – enkelt talat – detta överlåter vi åt Gud! Vårt stöd i Bibeln är att Herren Jesus – trots lärjungarnas försök att hindra barnen – tog upp barnen och sade att Guds rike hör sådana till.

Jesus döpte inte barnen, men det gjorde han inte med andra heller. Vid denna tid, medan Jesus gick omkring, kom människor in i Guds rike genom att Han kallade dem och tog dem till sig. När han med sin död och uppståndelse vunnit frälsningen instiftade Han dopet.

De döpta barnen behöver lära känna Gud och den Han sänt. De behöver Guds Ord. De behöver leva i bön. Dopet och tron hör ihop. Här har vi det stora problemet i kyrkan idag: Många barn får inte den hjälp de behöver för att tro och leva i sitt dop.

Så till den andra frågan: Vad tror Svenska Kyrkan händer med de barn som inte döps?

Här vill jag svara: Det finns sådant som vi fått oss givet och befallt.

Och det finns sådant som vi inte fått besked om.

Vi vet att Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen (1 Tim 2:3f). Vi skall sprida evangeliet till alla folk (Matt.28:19f).

När vi når människor med Ordet skall vi erbjuda dem frälsningen och varna dem för risken att gå förlorad.

Men i de ting där vi inte fått besked, kan vi inget säga, och skall heller inget säga.

För att uttrycka det drastiskt: Vi har fullt upp med att nå dem vi kan nå, och be för dem vi har i vår närhet. Det vi inte har fått besked om, får vi lämna åt Gud.

Hälsningar

Se även: Var i Bibeln står det att man skall låta döpa barn