Extra material: Tipsa en vän om denna sida... Att hittaa på bibelskolanTill Bibelskolans startsida Vägledning och hjälp 

Välsignelsen

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

(4 Mosebok 6:24-26)

  Herren talade till Mose och sade: Tala till Aron och hans söner och säg: När ni välsignar Israels barn skall ni säga så till dem (4 Mos 6:22-23).

  Denna välsignelse är trefaldig,
och med det antyder Herren genom Mose att Guds folk ska välsignas i den Treenige Gudens namn, samma Treeniga namn, i vilket Herren Jesus befallde att alla dem som upptas till medlemmar i Hans församling och folk ska döpas.

  Herren välsigne dig och bevare dig
är bönen om den himmelske Faderns välsignelser, om Hans faderliga omsorg och vård, om all den välsignelse från Honom som hör till skapelsen och uppehållandet av livet på jorden, om Guds försyn i ordets högsta mening.

Det är Faderns välsignelse.

  Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig
Herrens ansikte är Guds Son. I Honom är Gud uppenbarad. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och den sanna avbilden av Hans väsen (Heb 1:3).
  Utan Sonen är Gud för oss människor en okänd Gud, mörk och obegriplig. I sin enfödde Son uppenbarade Gud den eviga kärlekens milda ansikte.
  Gud fyller människans själ med samma salighet, som finns i Sonen och som Fadern alltså också ser i Honom. Detta givande av kärlek och salighet är vad som sker när Herren "låter sitt ansikte lysa" över oss.
  Herren upplyser sitt ansikte både över sin församling och kyrka och över varje nådeshungrande människas hjärta. Genom och i den förklarade Medlaren låter Gud sin kärlek och barmhärtighet skina, så att syndens mörker och nöd i detta klara ljus inte kan annat än försvinna.
  Då är Gud nådig mot syndaren, då när Hans ansiktes ljus sprider sitt milda sken i det längtande hjärtat. I Sonen är Herren en nådig Gud, i Sonen får syndaren förlåtelse, evigt liv och salighet.

Det är Sonens välsignelse.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
"Herren" betyder här den Helige Ande, den tredje personen i Gudomen.
  Det är den Helige Ande som med Ordet verkar omvändelse och tro i människans hjärta.
  Genom den Helge Ande drar Fadern en människa till den enfödde Sonen (Joh 6:44), för att hon ska bli Guds barn i Honom, få syndernas förlåtelse och barnaskapets ande.
  Genom den Helige Ande blir Herrens ansikte vänt till syndaren, och syndaren genom omvändelse och tro blir vänd från synden till Herren Jesus och får Kristi försoning till förlåtelse och Hans förtjänst till rättfärdighet.
  Så snart en människa blir omvänd genom den Helige Ande, så är Guds ansikte, den enfödde Sonen, vänd till henne.
  Genom Sonen är försoningen skedd, genom den Helige Ande tillämpas den.
  Den Helige Ande verkar och vidmakthåller trons liv hos så många som möjligt i församlingen. Genom Honom är Guds ansikte vänt till församlingen, och till Herrens ansikte vänder alla som vill vara frälsta, sina bedjande hjärtan och sina längtande blickar. I tron talar de med Gud genom den Helige Ande, liksom "ansikte mot ansikte" och ser, som i en gåtfullt spegelbild, Herrens klarhet och förvandlas då till Hans avbild, vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren (2 Kor 3:18).

Detta är Andens välsignelse, Han som uppfyller hjärtat med den sanna friden.

Så skall de lägga mitt namn på Israels
barn, och jag skall då välsigna dem.

(4 Mos 6:27)

  Herrens namn sattes på Israels barn. De skulle välsignas i Hans Treenighets namn, och Han lovade att uppfylla denna bön om välsignelse.
  På den kristna församlingen är Herrens namn satt. Den bär Kristi namn, och i Kristus vill Gud välsigna hela sitt folk med den välsignelse som Kristus förvärvat.
  Gud ser på hela sitt folk såsom på Kristus. Han ser dem som sin Sons tillhörighet, som lemmar i den kropp där Kristus själv är huvudet.

Detta är den härliga välsignelse
som Herrens präster skall uttala
över Hans folk

Peter Fjellstedt
1802-81, svensk missionär och bibeltolkare. Ur förklaringar till Biblia, det är den Heliga skrift, första bandet, Gamla Testamentet 1, Gävle 1851 (här något språkligt bearbetad av studie grupp i S:t Hans 1998).

Ladda hem dokumentet


[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

 ©Helige Ande (där inget annat anges)
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.