Extra material: Tipsa en vän om denna sida... Att hittaa på bibelskolanTill Bibelskolans startsida Vägledning och hjälp 

Betraktelse om välsignelsen

Guds välsignelse – det viktigaste av allt
  Vad tycker du själv om detta? För några år sedan frågade man göteborgare om deras gudstjänstvanor. Undersökningen kallades ”Konsten att gå i kyrkan”. En av de frågor som ställdes var: vilket inslag i gudstjänsten upplever du som det viktigaste? Välsignelsen kom i topp bland svaren följd av Fader vår, predikan, nattvarden, syndabekännelsen, trosbekännelsen, psalmsången, textläsningarna, tystnaden och postludiet.
  Tänk att en text som är så gammal kan betyda så mycket!! Det var prästen Aron som fick välsignelsen av Gud för över 3.000 år sedan.

  Prästen har fått uppdraget att utdela Välsignelsen i slutet på nästan varje gudstjänst som vi firar. Vi ställer oss upp, böjer våra huvuden, ser prästen höja sin högra hand och på Guds vägnar säga:

HERREN välsigne dig och bevare dig,
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig,
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

  Detta är Guds avskedshälsning till oss i slutet på Högmässan. Hans osynliga men verkliga ansikte lyser i kärlek mot oss
  Välsignelsen finns i 4 Mos. 6 och där finns också svaret på frågan vad som händer när vi välsignas. I kapitlets slutvers står det: “De - Aron och hans söner - skall lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.”
  När Guds namn läggs på oss genom att tre gånger uttalas, försäkras vi om Guds närvaro i våra liv och tar emot tre av hans gåvor: hans beskydd, hans nåd som är hans villkorslösa kärlek och hans frid.
  Det är det viktigaste som finns för tid och evighet att få ta emot Guds välsignelse!
  För vår stund på jorden är det viktigt. Vi välsignas för att själva välsigna. ”Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna dem inte”, skriver Paulus (Rom 12) och menar att vi som är välsignade av Gud ska besegra det onda med det goda i mötet med vår nästa.
  För evigheten är det viktigt att ta emot Guds välsignelse när vi än får den. Det är ju de som nu tar emot Guds välsignelse som en gång på världens sista dag får höra av Herren Kristus: ”Kom ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse” (ur Mt 25).

Sören Bolander
Ordf. Stiftelsen Bibelskolan.com

Ladda hem dokumentet


[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

 ©Helige Ande (där inget annat anges)
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.