[an error occurred while processing this directive]
   
 Extra material: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

SVENSK PASTORALTIDSKRIFT
-kyrkligt forum

Sjungen välsignelse
Några reflexioner med anledning av en SPT-enkät av Sören Bolander

SPT Artikeln Notexemplena

  Under november månad publicerar SPT artikeln Sjungen välsignelse. Artikeln är skriven av mig och är en kommentar till de enkätsvar som kom in på en fråga som SPT hade ställt till sin läsekrets: finns det präster som använder sjungen aronitisk välsignelse eller känner till denna traditionen? Ganska många brev och notexempel kom in till tidskriften. Problemet för SPT är att endast ett mycket begränsat antal notexempel kan tryckas i anslutning till artikeln. Därför har redaktionen bett Bibelskolan om hjälp med publiceringen av de notexempel som artikeln hänvisar till.
  Artikeln kommer också att publiceras i dess helhet, så att även Bibelskolans ordinarie besökare kan ta del av den. Eftersom den är lång ger jag en kort sammanfattning av innehållet.

  Under nytestamentlig tid och lång tid framåt sjöngs inte bara gudstjänstens sånger utan alla fasta led i den. Det enda som inte sjöngs var predikan! De kristna inte bara sjöng i gudstjänsten utan de sjöng den. Att det blev så var ett arv från templet och synagogan. Det är fullt tänkbart att Jesus sjöng den aronitska välsignelsen när han lämnade dem i himmelsfärden. Att sjunga välsignelsen var därför det normala i svenska kyrkan från medeltidskyrkan och reformationen ända fram till 1897 då kyrkohandboken inte längre rekommenderade sjungen välsignelse.
  Sättet att sjunga på var ursprungligen talsång eller på fackspråk ”recitation”, man sjöng på en ton men gjorde små melodiska utsmyckningar här och där.
  Under 1800-talet och 1900-talet började några präster att sjunga välsignelsen som solosånger, oftast till orgelackompangemang. Nästan alla notexempel som SPT publicerar i Bibelskolan är hämtade från denna tid.
  I artikeln visar jag att en del präster inte gärna accepterar denna nya sed utan vill sjunga välsignelse på det gamla sättet som talsång. Prästen skall helt enkelt inte framträda som sångsolist utan som Guds ödmjuke tjänare. Notexemplen 1, 11 och 12 ger prov på detta enkla sångsätt som säkert var den äldsta kyrkans.

SPT tackar Bibelskolans webbmaster Jack för arbetet med publiceringen och styrelsen för dess gästfrihet!

Varma hälsningar från
Sören Bolander

Ta mig till: SPT Artikeln Notexemplena


[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.