[an error occurred while processing this directive]
   
 Biskop Anders: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Trosmeditation

Vi står just nu när denna text läggs ut inför dörren till Julen, en av årets stora Jesus-fester. Därför sänder vi nu några avsnitt ur boken Trosmeditation (Karmeliterna 1987) meditationer över Jesus Kristus.

En bön före läsningen:

Visa mig, Herre, din väg
och gör mig villig att vandra den.

Väslignad läsning önskar

Glädjen: Jesus Kristus

När Gud bryter in i vår värld, bryter också glädjen in i vår tillvaro. När Skaparen träder i förbindelse med sin skapelse på ett så förtroligt sätt, att han själv antar det skapades natur, då upphöjer han samtidigt det skapade till det oskapades nivå. När Fadern sänder sin Son till jorden och låter honom bli en av oss, blir vi samtidigt ett med Gud. Guds inre skönhet och glädje lyser upp hela vår existens inifrån. Det är genom Sonen, som blivit en av oss, som vi får tillträde till Guds innersta hemlighet, Treenigheten, och får glädja oss i den. "Guds Treenighet är hans skönhets mysterium. Om man förnekar den, får man meddetsamma en Gud utan strålglans, utan glädje (och utan humor!), en Gud utan skönhet", säger Karl Barth (1886—1968). Ur den eviga källan bryter ett källsprång fram som skall vattna den torra (och tråkiga!) jorden och göra den fruktbar och glad, strålande av Guds inre skönhet och glädje.

Vi kan sammanfatta hela Jesu Kristi person och sändning i detta enda ord: glädje. Han är sänd till oss med det glada budskapet: evangeliet. I sig själv besitter Treenigheten den fullkomliga glädjen. Fadern finner sin glädje i en annan: i sin Son. Och han i sin tur finner sin glädje i Fadern. Glädjen finner man alltid i en annan. Denna glädjens — och kärlekens — grundlag tycks gälla både för Gud och människor. En sådan glädje blir fruktbar både mat och utåt. Den som finner sin glädje i att älska en annan besitter en inre fullhet och lycka, ja, salighet, som ingen kan ta ifrån honom. Samtidigt föder denna inre glädje själv något nytt. Vi ser det allra tydligast i Guds inre liv: Faderns och Sonens glädje i varandra frambringar den Helige Ande. Som en livgivande ström bryter Anden fram. Han som är kärleksbandet mellan Fadern och Sonen är samtidigt deras gemensamma glädje. Och denna glädie får också vi del av, ja, vi får njuta av den. Vi är skapade för åtnjuta av Gud. Han är egentligen det enda målet för vår njutningslystnad.

Ur boken "Trosmeditation". Vill du köpa boken?

 Biskop Anders meny: Prediknar & Tal | Just nu! | Anders Arborelius ocr | Brev till Dig | Boktips!

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.