Anders Piltz: Tipsa en vän om denna sida... Att hittaa på bibelskolanTill Bibelskolans startsida Vägledning och hjälp 

Morgonens nåd och nattens trofasthet

Kära Bibelskolebesökare!
Illustratör: Mikael SimonssonDenna vecka presenterar vi den första av tio texter av Anders Piltz. Artos´ förlagschef Per Åkerlund (Artos & Norma förlag ) har vänligen ställt dessa till Bibelskolans förfogande med författarens medgivande.

Anders Piltz står mycket nära broder Wilfrids fromhetstradition. Jag låter därför broder Wilfrid introducera temat i de första texterna av Piltz, som båda talar om att Gud bor i oss genom sin Ande, något som vi ständigt behöver erinra oss:

"En sann omvändelse består i att vända sig bort från ytan och rikta sig mot djupet. I stället för att vända oss utåt kan vi vända oss inåt. Omvändelse innebär alltid inre samling. Den som går in i sig själv, till sitt väsens djup, har funnit riktningen mot Gud. Människans hem är Gud som bor i hennes innersta." (ur Idag är Guds dag sid. 225).

"Jag är vinstocken, ni är grenarna.
Om någon förblir i mig och jag i honom,
bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra."

(Joh 15:5)

En bön före läsningen kan vara den här:

Fader. du som har skapat mig, välsigna mig
Jesus, du som har dött för mig, beskydda mig.
Helige Ande, du som bor i mig, vägled mig...

Med en önskan om god läsning från


Kristus har gått före

  Inget starkare uttryck finns för totalt beroende än att vara gren på en stam. Det betyder absolut samhörighet. Så länge grenen är kvar på trädet har det liv, också om det är vinter och kallt. Det kan se dött ut, men livet finns där inne, kanske på sparlåga, men en vacker dag slår det ut på nytt. Grenen tar emot allt från stammen. Osynligt för ögat transporteras näringsämnena genom saven ut i vingrenen. Dess knoppar sprängs, den sätter frukt, den dignar en vacker höstdag av immiga druvor, som skördas och trampas och får jäsa till ett ädelt vin, i bästa fall av bästa årgång.
  "Jag är vinstocken, ni är grenarna." Detta betyder: genom mitt dop har jag blivit en gren på vinstocken Kristus. Där började ett liv som inte kan dö. Som ren biologisk varelse är jag underkastad de biologiska lagarna för födelse och död. Det kan jag inte göra något åt. Biologin hjälper mig inte. Läkarvetenskapen kan lindra mina plågor och förlänga mitt liv, men den måste till slut konstatera att patienten gått allt kötts väg. Men i mitt dop börjar ett annat liv, ett andligt liv, livet i den helige Ande. Samme Ande som uppväckte den sargade Jesus. Den Ande som han andades på sina lärjungar den första påskkvällen. Den Ande som han utgöt över kyrkan på pingstdagen. Den Ande som skall låta världen nå sitt mål, till vilket Kristus har gått före: den nya skapelsen.

Du vattnar bergen från din sal,
jorden mättas av allt vad du ger.
Du låter gräs växa för boskapen
och örter till människans tjänst.
Så frambringas föda ur jorden
och vin, som gör människan glad,
olja, som ger hennes ansikte glans,
och bröd som ger henne styrka.
(Ps 104:13-15)

Anders Piltz


©Artos&Norma bokförlag
Textkälla: Morgonens nåd och nattens trofasthet
 Anders Piltz meny: Arkiv | Piltz just nu! | Anders Piltz | Köp A Piltz böcker

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

 ©Helige Ande (där inget annat anges)
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.