Anders Piltz: Tipsa en vän om denna sida... Att hittaa på bibelskolanTill Bibelskolans startsida Vägledning och hjälp 

Morgonens nåd och nattens trofasthet

Illustratör: Berit Simonsson OAS rörelsenHej Piltz-läsare!

Gud är inte fjärran ifrån oss "långt bortom rymder vida". Han finns i oss. Detta enkla faktum som Bibeln bekräftar har vi ofta svårt att ta på allvar. Anders Piltz ger oss hjälp meditera över det i veckans text.

Man skall inte mer se våld i ditt land,
förtryck och förödelse inom dina gränser.
Dina murar skall du kalla ”räddning”,
dina portar ”lovsång”.

(Jes 60:18 )

Egna böneord eller denna bön i Dag Hammarskjölds
Vägmärken kan inleda vår läsning:

Du som är över oss,
Du som är en av oss,
Du som är -
också i oss, må alla se dig - också i mig,
må jag bereda vägen för dig,
må jag tacka för allt som vederfares mig.
Må jag därvid icke glömma andras nöd.
Behåll mig i din kärlek
såsom du vill att alla skall förbli i min.
Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära
och må jag aldrig förtvivla.
Ty jag är under din hand,
och i dig är all kraft och godhet.

Med en önskan om god läsning från


Guds Närvaro

Gud bor ibland oss. Gud bor i mig. Det är värt att meditera över.
   Låt oss ta det från början. Israel levde i övertygelsen att Gud var mitt ibland dem. Hesekiel, prästen och profeten, som levde på femhundratalet före Kristus, lovade de deporterade hebréerna att deras stolthet, templet i Jerusalem, som hade jämnats med marken, skulle byggas upp på nytt: »Jag skall bygga upp min helgedom mitt ibland dem för alltid, och jag skall ta min boning bland dem. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk« (Hes 37:26 f). Moseböckerna tar upp denna tanke: »Jag skall resa min boning mitt ibland er, och min själ skall inte försmå er. Jag skall vandra mitt ibland er, och ni skall vara mitt folk« (3 Mos 26:11f). »Jag skall bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud« (2 Mos 29:45).
   Gud var med sitt folk och bodde ibland dem. För att inte missbruka Herrens namn genom att nämna det för ofta kunde man uttrycka samma sak med andra ord: Herrens »härlighet« bodde bland folket, hans boning var på Sion, han lät sitt Namn vila där. Man talade så småningom om Shekina, Guds Närvaro. Och när vi kommer till Nya testamentet, så har denna Guds närvaro fått ett namn, ett egennamn, Guds Ande, den helige Ande, som bor i oss.

Här är en flod vars strömmar
ger glädje åt Guds stad,
som den Högste har helgat till sin boning.
Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.
Folken larmar, riken vacklar.
Då hörs hans röst och jorden bävar.
Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg.
(Ps 46:5-8)

Anders Piltz


©Artos&Norma bokförlag
Textkälla: Morgonens nåd och nattens trofasthet
 Anders Piltz meny: Arkiv | Piltz just nu! | Anders Piltz | Köp A Piltz böcker

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

 ©Helige Ande (där inget annat anges)
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.