Anders Piltz: Tipsa en vän om denna sida... Att hittaa på bibelskolanTill Bibelskolans startsida Vägledning och hjälp 

Spåren i djupet - Herre, hör mig, lys för mig, visa dig ...

Kära Piltz-läsare!
Veckans text är hämtad ur boken "spåren i djupet" (Artos 1997), som bl a innehåller psaltar-meditationer hållna i Sveriges Radio. I förtalet skriver Anders Piltz: "I trettiosju år har psalmerna har varit mitt dagliga bröd. De tryter och tröttnar inte, därför att de tar människan på allvar, de bär bedjaren när andra ord blivit slitna och tyngande." Piltz´ meditationer visar hur oerhört moderna och allmänmänskliga Psaltarens texter är trots deras ålder - de äldsta texterna är bortåt tretusen år! Veckans text anknyter till de som vi sänt tidigare. Den handlar om Guds närvaro. Gud har kommit nära: Sök honom på allvar!

Bön, före läsningen:

Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig är du allra närmast dig.

(Sv ps 217 v. 2)

Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten ...

(Jes 55:1)

God läsning önskar


Herre, hör mig, lys för mig, visa dig ...

Svara mig, Herre, i din trofasta godhet,
vänd dig till mig, Herre, i din stora barmhärtighet.
Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,
jag är i nöd, skynda dig att svara.
(69:17 f)

Filippos ville ha handfasta besked. "Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss." Lär mitt hjärta var och hur det kan söka honom, var och hur det kan finna honom. Om han inte är här, varför skall jag då söka en frånvarande? Men om han är överallt, varför ser jag då inte hans närvaro? Han bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Var finns det ljus som ingen kan nalkas, och hur skulle jag kunna nalkas ljuset som ingen kan nalkas? Vem skall leda mig, så att jag ser honom i det? I vilka tecken skall jag söka honom? Hur ser hans ansikte ut? Aldrig har jag sett honom, Herren min Gud, jag känner inte hans ansikte.

Vad skall jag göra, jag som ängslas av kärlek till honom, kastad i världen långt bort från hans ansikte? Min hetaste längtan är att skåda honom, och hans ansikte är långt borta. Jag vill närma mig, men han bor där ingen kan nalkas. Jag längtar efter att finna honom, och jag vet inte var han finns, jag vet inte hur han ser ut.

Jag har aldrig sett honom. Han har skapat mig och gett mig allt det goda jag har, och jag har ännu inte lärt känna honom. Jag är gjord för att betrakta honom, och jag har ännu aldrig gjort det jag är gjord för.

Hur länge, hur länge skall du glömma mig, hur länge skall du vända bort ansiktet från mig? När skall du vända dig om och höra mig? När skall du ge ljus åt mina ögon, och visa mig Ansiktet? När kommer du tillbaka?

Se på mig, Herre, hör mig, lys för mig, visa dig. Röj din närvaro, så blir allt väl, ty utan dig är inget väl. Förbarma dig över mina mödor och försök, jag som ingenting förmår utan dig.

Anders Piltz


©Artos&Norma bokförlag
Textkälla: Spåren i djupet
 Anders Piltz meny: Arkiv | Piltz just nu! | Anders Piltz | Köp A Piltz böcker

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

 ©Helige Ande (där inget annat anges)
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.