De Himmelrika: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Presentation
Innehållsförteckning
De Himmelrika just nu

Vill du köpa boken?

 1. är på jakt efter en nyckel
  Vem är Jesus?
  Fil 2:5-11
 2. går i lära hos Jesus
  Vad menas med att vara en lärjunge till Jesus?
  Matt 4:17-25, 11:28-30, Joh 13:12-17, 34
 3. har hittat nyckeln 5:3
  Vad menas med saliga? fattiga i anden?
  himmelriket? nyckeln 5:3? Jes 57:15, 1 Kor 1:26-31
 4. vet var trösten finns
  Vad sörjer Jesu lärjungar över? Hur hittar de trösten?
  Psalt 126:5-6, Jes 61:2, Psalt 30:12-13
 5. vågar vara annorlunda
  Varför har vi så svårt att våga vara annorlunda?
  Psalt 37:11, Jes 60:21, Rom 4:13, Kol 1:1
 6. vill ha mer och mer av Jesus
  Känner du igen dig i David Watsons beskrivning?
  Am 8:11, Luk 18:9-14, Upp 21:6
 7. ger som gåva vad de fått som gåva
  Hur hittar vi in i givandets glädje?
  Psalt 41:1-4, Jak 2:13, 1 Petr 1:3
 8. får ögonkontakt med Gud
  Hur bli renhjärtad? Kan det vara farligt att se på Gud? Eller saligt?
  Psalt 24:3-6, 73:1, 1 Tim 1:5, 1 Joh 1:7-9, 3:3
 9. slåss för freden
  Vad menas med fred? frid? hålla fred? fridsam? Varför slåss för freden?
  Rom 16:20, 1 Joh 3:1-2, Jak 3:18
 10. räknar med motstånd
  Varför blir efterföljare ibland förföljda? Berätta om någon martyr.
  Joh 15:18-20, 16:1-3, 1 Petr 4:12-13, Jak 5:10-11
 11. räddar rutten värld
  Vilka uppgifter har saltet? Vilka uppgifter har vi?
  3 Mos 2:13
 12. varnas för att svika sin saltuppgift
  Hur kan man svika sin saltuppgift? Hur ger man sina ord sälta?
  Kol 3:5 ff, 4:6
 13. klarar mörkret
  Hur hitta in i ett rätt självförtroende? Hur bli "himlaljus i världen"?
  Fil 2:15-16 (NT 17), Ef 5:8-14
 14. varnas för att svika sin ljusuppgift
  Hur kan man svika sin ljusuppgift? Som enskild? Som församling?
  Jes 2:2-5, 1 Petr 2:9
 15. tar emot av Jesu fullhet
  Hur hittar vi den av Jesus uppfyllda lagen?
  Luk4:21, 16:17, Rom 2:23, 3:31, 8:4, 10:4, Hebr 10:16
 16. är mycket små storheter
  Vad menas med att vi är "små storheter"?
  Matt 28:20, Jak 2:10, Psalt 118:19, Joh 3:5
 17. är inte bara bostavstrogna
  Vad menas med att "de himmelrika är inte bara bokstavstrogna"?
  2 Mos 20:13, 21:12, Jak 1:19-20
 18. tar varje dag fredsskorna på sig
  Vilka offer kan vi bära fram? Hur kan vi hitta in i försoningen med andra?
  Mark 11:25, Ef 4:25-27
 19. snabbar sig
  Vad hindrar oss ofta att göra upp med andra? Hur blir man frimodig?
  Luk 12:58-59
 20. får hjälp med inre renhållning av Jesus
  Vad släpper vi in i vår inre värld? Varför är det så viktigt med inre renhållning?
  2 Mos 20:14, 2 Sam 11:2ff, Job 31:1, Psalt 51
 21. går till Jesus med sina äktenskapsproblem
  Vad gör Gud i vigseln? Vad säger Jesus till de starka? Och till de svaga?
  5 Mos 24:1, Psalmbokens bönbok nr 115
 22. vill inte gå vidare utan Jesus
  Varför fäller Jesus ned bommen här?
  Matt 19:3-4, Luk 16:18, 1 Kor 7:10-16
 23. vill vara ärliga rakt igenom
  Vad är det för skillnad mellan att svära då och svära idag? Hur bli ärlig?
  Psalt 50:14-15, Jes 66:1, Matt 23:16-22, Apg 7:49, 2 Kor 1:17-21
 24. har hittat ett vapen mot det onda
  Hur kan Jesus hjälpa oss med konfliktlösningar?
  3 Mos 24:19, 20, Joh 18:22-23, Rom 12:19-21
 25. är kärleksöverraskare
  Försök att låta de fyra exemplen, som Jesus ger, landa i din egen vardag.
  Joh 18:22-23, 1 Kor 6:7
 26. gör mycket som är märkvärdigt
  Hur kan man vara fullkomlig utan att bli perfekt? Beskriv en kristen människa.
  3 Mos 19:10, 18, 33, 34, Luk6:35-36, Jak 1:4
 27. utför fromma gärningar
  Varför fromma gärningar? Och vilka? Vad skall vi med lönen till?
  Matt 23:5, Apg 10:30, 31, Tit 2:11-15
 28. hjälper upp kollektstatistiken
  Vilka roller spelar du själv? Vad händer när vi kvitterar ut lönen i förväg?
  Mark 12:42-44, Luk 14:12-14, Apg 10:4
 29. älskar att be
  Vilken böneställning tycker du bäst om? Vågar du pröva någon annan?
  Matt 23:5-7, 26:39, Psalt 134:2, Ef 3:14, 2 Krön 7:1-3
 30. låter sig gärna högavlönas
  Vad är kammarens bön? Är här motsättning mellan enskild och gemensam bön?
  Jes 26:20
 31. vet vad Fadern vet
  Vågar du tillhöra "annorlundafolket"? Varför tala om för Gud vad vi önskar?
  Jes 1:15-18, Mark 12:40, Matt 6:32
 32. är ofta med Jesus och nådens barn hos Far i himlen
  Vad ber vi, när vi ber de tre första bönerna i Fader vår? Jer 3:19, Jes 63:16,
  Luk 11:1-2, Matt 26:42,. Apg 21:14, Hebr 13:20-21
 33. är ofta med Jesus hos nödens barn på jorden
  Vad ber vi i dessa böner? Skillnaden mellan prövning och frestelse?
  Joh 6:13, 35, Psalt, 32:1-5, Matt 26:41, Luk 8:13, 2 Tim 4:18
 34. är förlåtelseberedda
  Varför förlåta din nästa? Vad säger man till någon som har svårt att förlåta?
  Matt 18:21-35, Luk 23:34, Apg 7:60
 35. är disciples med disciplin
  Vad är fastan bra för? Vad kan den fasta betyda som Jesaja talar om i 58:3-12?
  2 Sam 12:20, Luk 18:12, 1 Kor 9:27, Kol 3:23
 36. lär sig att bli himmelrika också i himlen
  Varför skaffar du dig så mycket prylar? Vad är skatter i himlen?
  Luk 12:13-21, 1 Tim 6:9-11, Jak 5:1-6, Luk 12:33-34
 37. känner en ögonläkare
  Behöver du själv den ögonläkare, som det talas om här? Varför? Varför inte?
  Joh 9:40, 11:10, 12:35-40, Ef 1:18
 38. tjänar Gud
  Fundera ett tag över vem eller vad det är i ditt liv som styr dig.
  1 Kung 18:21, 1 Tim 6:10, Hebr 13:5
 39. är fågelskådare
  Skillnaden mellan bekymmer och omsorg? Varför titta på fåglar?
  Joh 12:25, Fil 4:6, 1 Tim 6:6-8, 1 Petr 5:7
 40. är blomsterälskare
  Varför bekymrar du dig? Kan du hitta poängen med att se på ängen?
  1 Kung 10:1-9, Psalt 90:4-6
 41. är inte bekymmerssnickare
  Vad gör du när bekymren kommer?
  Psalt 55:18, 94:19, Luk 10:41-42, Rom 14:17, 1 Petr 5:7
 42. lär sig att prioritera rätt
  Vad är Guds rike och Guds rättfärdighet, som vi ska söka först av allt?
  Psalt37:3-5, 25, 145:15-16, Apg 17:27, 2 Mos 16:4
 43. fördömer inte sin broder
  Vad gör du när du ser att din broder handlar fel?
  Rom 2:1-3, 1 Kor 4:5

Kommande vandringar...

De himmelrika

 • föraktar inte sin broder
  Vad har hänt i våra ögon som gör att vi inte ser klart?
  Matt 18:10, Rom 14:3, 10
 • förlöser sin broder
  Vad är bjälken? Hur får man bort den? Hur få bort flisan i din systers öga?
  Gal 6:1-10, 1 Kor 2:15
 • delar gärna ut pärlor
  Men till vem? Och hur? Och när?
  Matt 10:11-14, 15:26, Fil 3:2
 • är ivriga bedjare
  Har du erfarenhet av denna stegring i bönen: be ... sök ... bulta?
  5 Mos 4:29, 1 Krön 28:9, Matt 18:19, 21:22, Mark 11:24-25, Jak 1:5-7, 17
 • har hittat en guldgruva
  Samtala om guldet i gyllene regelns guldgruva.
  Matt 22:39-40, Rom 13:8-10, Gal 5:14-15
 • har hittat "en väg som är överlägsen alla andra"
  Samtala om hur de båda vägarna ser ut i början, i mitten och i slutet.
  Psalt 118:20, Matt 19:24, Luk 13:23-24, Joh 10:7,9, 14:6
 • går inte på vad som helst
  Är vi lättlurade? Tar du in vad massmedia säger? Hur prövar man profeter?
  Jer 14:14, Matt 10:16, 24:4-5, 11, 24, Mark 13:6, Joh 10:12, Apg 20:28-31
 • är trädkramare
  Samtala om vad som är bra frukt och vad som är usel. Hur blir de till?
  Matt 3:10, 12:33, Luk 6:43-45, Joh 15:2-6, 16, Ef 5:9, Fd: 1:9-11
 • lyssnar med hjärtat
  Hur lyssnar man med hjärnan och hur med hjärtat?
  Joh 15:14, 10:14, 27
 • är jordade vid korset
  Hur lär Jesus känna oss? Hur lär vi känna Jesus?
  Joh 10:14, 27, Gal 6:14
 • är kloka dårar
  Vem är klok? Och vem är dåre? Och vilka är kloka dårar?
  Hes 13:10-15, Joh 13:17, 1 Kor 3:11
 • och Jesus
  Vem är Jesus? Vad vill han med oss? Och vem är du som behöver Jesus?
  Psalt 23
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 De Himmelrika : Presentation | Arkiv | Just nu! | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.