Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 33

1. Varför kommer Jesus tillbaka på tredje dagen?

Jesus har uppstått och han kommer tillbaka. Men han gör det inte för att leva detta livet igen. Lasarus, som han upptäckte från döden (se Johannes 11:32-44 ), kommer tillbaka till livet och han dör senare. På samma sätt med änkans son i Nain och Jairi dotter. De kommer tillbaka för en tid men dör senare. Men Jesus kommer inte tillbaka för att leva detta liv några år till. Då skulle han också ha dött efter tag, gammal och mätt av ålder.

Men Jesus kom tillbaka till detta livet
och han lever nu och kommer aldrig att dö!

Jesus kommer inte tillbaka för att stanna här. Han kommer tillbaka bara för sex veckor. Han kommer inte tillbaka för att göra detsamma som han gjorde tidigare. Han botar inte, driver inte ut onda andar, predikar inte för massorna. Där finns inga läkedomsunder efter uppståndelsen. Varför kommer han då hit igen efter döden på Golgata?

Först och främst kommer Jesus tillbaka för att visa sin seger över ondskan och mörkrets makter. Men sedan också för att han vill lära sina lärjungar något som han inte kunnat lära dem tidigare. Vad då? Att han är lika närvarande fast de inte kan se på honom eller ta på honom. Därför försvinner han och kommer tillbaka. Ena stunden är han där. Andra stunden är han borta. Ena stunden bryter han bröd med de två Emmauslärjungarna, i nästa stund är stolen tom och det är bara några brödsmulor kvar. Han kommer till lärjungarna som sitter bakom stängda dörrar. Försvinner sedan plötsligt. Ena söndagen säger Tomas att han inte kan tro på uppståndelsen om han inte får se hålen efter spikarna. En vecka senare säger Jesus: Tomas jag ha hört vad du sagt under veckan.

Lärjungarna fick lära sig att leva i Jesu närvaro fastän de inte såg honom. Jesus, den uppståndne, är hos oss, han hör, förstår, ser, vet...

Jag citerar här Wilfrid Stinissen "Idag är Guds idag", sid 115

När Jesus träder in i lärjungarnas mitt genom stängda dörrar, tror de att han kommer till dem utifrån och sedan lämnar dem igen. Men Jesus är hela tiden hos dem. Det är bara så att han då och då tänder ljuset för att de skall kunna se honom ungefär på samma sätt som då han levde mitt ibland dem. Efter en stund av obeskrivligt lycksalig samvaro släcks ljuset. Samvaron fortsätter, men nu i mörkret, eller rättare, i trons ljus.
Jesus visar sig flera gånger för lärjungarna efter sin uppståndelse, just därför att han vill vänja med vid en ny form av närvaro. Genom att göra sig synlig och åter osynlig får han dem att träna upp trons ögon. När han sedan efter fyrtio dagar försvinner ur deras åsyn, har lärjungarna blivit så starka i tron att de inte mer behöver sina yttre sinnen för att igenkänna Herren.
Klicka här för mycket mera Stinissen

Avsnittsmeny, vandring 33 2. Ny kropp eller gammal vålnad?
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.