Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 33

4. Fiskelycka vid Tiberias sjö - drama i sex akter.

1) Order

När kvinnorna kommer till graven möts de av änglar som ger dem en order. Gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen, Där skall ni få se honom som han har sagt er.
(Markus 16:7)

Vi följer med dem till Galiléen. Det var där som allting började för dem med Jesus. Där hade det hänt så mycket. De hade hört vad Jesus sagt - ord av ande och liv. De hade sett vad han gjort. Han botade, befriade. Människor rätade på ryggen och hittade sitt människovärde igen. Och nu var de där i Galiléen igen. Jesus hade sagt att de skulle träffa honom där. De begav sig dit. De lydde order. Det är mycket som kan hända då vi lyder Jesus!

Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick så till: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galiléen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej och han sade: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de dra in nätet för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren!" När Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundrtal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.
Jesus sade till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

(Johannes 21:1-14)

2) De lyder men ingenting lyckas för dem.
Lärjungarna kommer till Tiberias sjö, den sjö vi vanligtvis kallar Gennesaret. Men han är inte där. De ser honom inte. De väntar. Och nu är det kväll, en härlig kväll. Tiberias sjö ligger alldeles spegelblank. En doft av vårblommor och citronträd. Båtarna ligger vid stranden. De känner en sugning inom sig. Tänk om ... länge sen de dragit upp några fiskar. Hur skulle det va med en fisketur? Den som uttrycker vad alla tänker är Petrus. Jag ger mig ut och fiskar, säger Petrus. Vi hänger med, säger de andra.

Och så sitter de där. Den ena timmen går efter den andra. De känner i näten, drar upp dem, sänker dem, ingenting händer, inte en mört, inte den minsta lilla torskfilé sprattlar i näten. Den natten fick de ingenting, står det. De sitter där modlösa, tysta, det börjar bli alldeles kolmörkt. Och kallt. De känner sig frusna ...

Det är inte svårt att leva sig in i hur de känner sig nu. Är det inte så här vi också har det ibland. Vi jobbar och sliter och tar pigga initiativ. Men ingenting händer.

3) Var finns du bland de sju?
Kan du se dig själv i någon av de sju som räknas upp. En del känner igen sig i Petrus. Alla som har ett ledaransvar kan göra det. Man försöker och försöker. Man sliter för att få igång andra. Paulus säger: Nu lever inte mer jag - det är Kristus som lever mig. (Gal 2:20) Dagens ledare kanske säger: "Nu lever inte mer jag - det är människors förväntningar som lever i mig". Man har så många förväntningar riktade på sig och får så många anklagelser när det inte lyckas. Undras om inte Petrus helst ville springa och gömma sig nu?

Bredvid Petrus nämns Tomas, enda gången de två nämns tillsammans i Nya Testamentet. Tomas kallas Didymus, tvillingen. Antingen beror det på att han har ett tvillingsyskon. Eller också att det bor två människor inne i Tomas, trons och otrons människa. En del känner igen sig i denna slitning. Ordet tvivel kommer av två ord: TVI = två - VEL = vela. Man velar åt två håll. Trons och otrons människa sliter i mig.

Sen finns där Natanael. Han är från Kana i Galileen, står det här. Kana ligger någon mil från Nasaret. Det är han som en gång sa: Kan något gott komma från Nasaret. Natanaelmänniskan finns också idag. Det är skeptikern, den som har svårt att glädja sig över de andra, som inte bor på samma plats, går i samma klass eller är med i samma gemenskap. Natanael är den som ofta hänger med i kristna sammanhang men så ofta är negativ och lite sur och inte klarar av några förändringar.

Sedan nämns här Sebedaios söner. De nämns inte vid sina namn, Jakob och Johannes. Man kan undra varför? Gled de nu tillbaka i de gamla fadersbindningar? Är de pappas pojkar. De har inte någon egen identitet. Låsta av släkten. Vad ska släkten säga?

Sedan är där också två andra lärjungar. De är anonyma. Känner du att du hör med bland dem. Ingen märker att man är med. Man är bara bra för statistiken. Känner sig utanför.

Finns du med bland dessa sju? Aktiva, duktiga, påhittiga, sliter, jobbar, men ingenting vill riktigt lyckas. De har samma problem som lampans. Allt finns , allt ser bra ut, men kontakten är ur, ingen kontakt med Livets ström. Därför känns det så mörkt och meningslöst och kallt. Hur är det med ditt förhållande till Jesus. Personlig kontakt med honom?

4) Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus …
På morgonen stod Jesus där på stranden. Det står inte: Han kom gående. Han stod där . Han hade tydligen stått där rätt länge.

Kan detta säga oss något? Vi jobbar, vi sliter, vi är duktiga. Vi kanske jobbar för Jesus. Men man räknar inte så mycket med honom. Vi är frånvarande. Han är närvarande. "Ge oss, o Herre, öppnade ögon, vi vill se Jesus". Se honom mitt i vår vardag, i våra hem, i våra arbeten, när vi är tillsammans med människor. Och någon som upptäckte hans närvaro där sa: Vad roligt och friskt allting blev!

Men det gäller inte bara att SE Jesus. Vi får också LYSSNA till honom. Mina barn, har ni ingen fisk? han frågar efter hur de har det. Och efter hur du har det. Efter dina problem. Det du är lessen över.

5) Fiskelycka på höger sida.
Och sedan ger han en ny order: Kasta ut nätet på högra sidan om båten. Mannen på stranden ger order till yrkesfiskarna. Det ligger en sådan makt i hans ord. De gör vad han säger. De lyder. Och nu får de så mycket fisk att de inte orkar dra in näten. Vilken fiskelycka!

Kan detta säga oss något? Jag tror att Jesus vill ge både dem och oss en viktig läxa. Ska det hända något i våra liv, i våra församlingar, i våra hem, måste vi både lyssna till Jesus och lyda honom. Inte göra en massa duktigheter på egen hand. Ge oss tid att vara stilla inför Jesus, lyssna till vad han säger. Och lyda. Höra, göra. Ha kontakt med ljuskällan.

Lägg nu märke till vad som händer. Lärjungarna är så upptagna av egna problem och vad de ska göra att de inte ser Jesus. Och vi är på samma sätt, så fångade i oss själva. Ser inte Jesus. Ser inte människorna omkring oss. Men en lärjunge, Johannes, han ser, han upptäcker.. Det är ju Jesus som står där på stranden! Och så säger han till Petrus: Det är Herren!

Vi sjunker ibland ned i missmod, vi tappar självförtroendet precis som Petrus. Fint när någon då säger till oss: Det är Herren. Pekar för oss på Jesus.

När Petrus hör detta hoppar han i vattnet. Lägg märke till vad han gör innan han hoppar i. Han klär på sig. Han knyter om sig ytterplagget. Vi klär av oss när vi ska bada. Petrus klär på sig. Han vill tydligen inte komma hur som helst inför Jesus.

Jesus uppmanar dem nu att hämta några av fiskarna som de fått. Då går Petrus själv och drar ensam upp fiskarna på strand. Det sades lite tidigare att det var så mycket fisk att de inte orkade dra in all fisken. Men Petrus orkar. Kanske är det så att när vi kommer nära Jesus får vi nya krafter. Vi trodde inte att vi skulle orka, klara av. Men närheten till Jesus ger oss kraft. I min Gud har jag funnit styrka...

Nätet är fullt av stora fiskar, 153 stycken. Man har funderat över detta tal. Summan av alla fisksorter, sa man på den tiden, var 153. Och så har man här sett en anspelan på missionsbefallningen. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Evangeliet, budskapet om Jesus är noten som kastas ut och drar människor in i Guds kärlek. Människor av alla slag bärgas till himmelen.
Man har också sett en annan förklaring till siffran 153. Varje bokstav är ju också en siffra. A = 1 B = 2, C = 3 o.s.v. Om räknar ut siffertalet i bokstäverna DET ÄR HERREN, som Johannes sa till Petrus, blir det 153.
(Jag roade mig med att räkna ut siffervärdet för mitt namn Per Bengt Pleijel. Det blev 156 - en stor ful fisk).

6) Kom och ät.
När Petrus kommer fram till Jesus, ser han en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Kanske glödhögen, kolelden rör upp ett minne inom Petrus, kolelden på översteprästens gård, där Petrus förnekat Jesus tre gånger. I texten som kommer efter vår text ser vi hur Jesus ger själavård och helande i det minnet.

Där på stranden blir det nu en måltid av bröd och fisk. Jesus säger: Kom och ät. Kan du hör hur Jesus säger så till dig: Kom och ät. Vi orkar inte med om vi inte får näring till vår inre människa. Och när vi idag äter måltiden i den heliga nattvarden är det ju Jesus själv vi tar emot. Vi är med där i salen i övre våningen då Jesus instiftar nattvarden, vi är med vid måltiden på stranden vid Tiberias sjö. Han vill fylla våra hjärtan med sin seger på Golgata, låta detta komma in oss som eld i vårt blod. Så att vi kan säga till någon Petrus, någon kyrkans ledare, som är trött och sjunkit ihop i missmod:

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
Avsnittsmeny, vandring 33
Utskriftsvänlig vandring
Nyfikenhetsvandring 34
-
IFRÅN DE DÖDA
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.