Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 69Skriv ut vandringen

Kära medvandrare

Temat för denna vandring är Alla dessa nästor. Det finns ett vimmel av nästor runt omkring dig. Underbara och underliga, härliga, förfärliga och besvärliga. De dyker upp i de sju sista buden. Men hur klarar du dem?
Ibland är det svårt, mycket svårt. Man hamnar i något som man ibland kallar "interpersonella relationsstörningar". Det betyder att vi ibland har det jobbigt med vissa jobbiga människor. Men kan man bara sätta en fin beteckning på detta förhållande, blir det genast mera uthärdligt. Eller: kan fint prat vara ett sätt att lura sig själv?
Det finns en annan väg. Blir det besvärligt går jag själv ofta till korset. Det är ju där det ondas makt krossas. Djävulskapet besegras. Syndens slaveri upphävs. Och jag får se nya möjligheter ut ur låsningar och konflikter.
Korset har två bjälkar.

Den lodräta står som en bro mellan himmel och jord. Himmelen sänker sig ned till oss. Guds kärlek berör oss.
Den vågräta, på vilken Jesu händer sträcks ut mot oss, talar om hur kärleken ges vidare.

Den vågräta bjälken säger: Vi älskar
Den lodräta bjälken säger: därför att han först har älskat oss (1 Joh 4:19) Vår kärlek är s.a.s. upphängd på Jesu kärlek. Tar du bort Jesu kärlek ramlar vår kärlek. Tar du bort den lodräta bjälken försvinner också den vågräta.

När du ställer dig nedanför korset och ser Jesu uträckta händer kan det hända något med dig. Dina egna händer släpper krampen omkring dig själv, där du håller fast och försvarar och stänger till om dig. Din händer sträcks ut, du tappar allt ditt eget. Du lyfter dina händer och tar emot det nya, friska livet från Jesus. Här är hjälpen för dig att klara av alla dessa nästor.

Alla medvandrare önskas nyfikna kärleksögon.
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Fjärde budet:Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl
och du må länge leva i ditt land.
Femte budet:Du skall inte dräpa.
Sjätte budet:Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Sjunde budet:Du skall inte stjäla.
Åttonde budet:Du skall inte bära falskt vittnesbörd
mot din nästa.
Nionde budet:Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
Tionde budet:Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till
hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något som tillhör
din nästa.

Detta är nyfikenhetsvandring 69

På denna vandring hittar du fem hållplatser:

  1. Kärlekens skyddsräcke
  2. Vem är min nästa?
  3. Hur skall jag behandla min nästa?
  4. Guld i gyllene regel
  5. Du låter min bägare rinna över

Och så till sist: Reflektionen över vandring 69

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...


[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]